MATE partneriai

MATE projekto partneriai

 

Ekonomikos ir inovacijų universitetas Lubline (WSEI)

Ekonomikos ir inovacijų universitetas Lubline yra nevyriausybinė aukštojo mokslo institucija, įkurta 2001 m. WSEI siūlo įvairių disciplinų pilnas universitetines studijų programas. Turėdamas daugiau nei 5000 studentų (iš kurių apie 80 proc. Ištęstinių studijų) WSEI yra nacionaliniu mastu pripažintas universitetas, siekiantis partnerystės su ES organizacijomis bei institucijomis, kurios palaiko švietimą, mokymą bei tyrimus. WSEI siūlo išsamias studijas bei papildomo ir ištęstinio mokymo kursus, bakalauro, magistro bei po diplomines studijas, tame tarpe ekonomikos, vadybos, kompiuterių mokslo. Be studijų, universitete stipriai išvystytos mokslinių tyrimų bei žinių perkėlimo veiklos (Informacijos technologijų bei transporto saugumo centras).

Universitetas palaiko glaudžius ryšius su daugeliu švietimo institucijų visoje Europoje, siekia tarptautiškumo. WSEI atliekami aukšto lygio moksliniai tyrimai, finansuojami mokslinių programų. Universitetas bendradarbiauja su pramonės, verslo įmonėmis, tyrimų ir plėtros sektoriumi nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.

Projekto komanda, dirbanti WSEI, turi ilgalaikę intensyvią patirtį kuriant aplikacijas, vykdant ir koordinuojant projektus, kurie buvo finansuoti pagal įvairias ES programas. Mes siekiame bendradarbiauti su verslo ir akademiniu sektoriumi, sieti darbą bei švietimą diegdami naujus inovatyvius metodus bei įrankius į akademinį curriculum.

Tyrimai, vykdomi Ekonomikos ir inovacijų universitete Lubline yra finansuojami Projektų ir Tarptautinio bendradarbiavimo centro bei Finansų departamento. Šios institucijos nuo seno padeda EK finansuojamiems projektams finansiškai ir vadyba. Centras teikia didelę spektrą veiklų, kurios leidžia ES resursais naudotis įvairioms dalyvių grupėms.

Projektų ir Tarptautinio bendradarbiavimo centras orientuojasi į švietimo projektų, tyrimų projektų, mokymo projektų, tarptautinių projektų, informacijos ir mokymų projektų rengimą bei įgyvendinimą.

Ekonomikos ir inovacijų universitetas Lubline įkūrė akademinį vidurinės mokyklos sporto čempionatą (angl. Academic High School Sport Championship). Jis pradėjo savo veiklas 2013 m. rugsėjo 1 d. Šio čempionato tikslas yra sukurti galimybes sieti sportą siekiant gerų vidurinės mokyklos mokymo rezultatų.

Tinklapis:

www.wsei.lublin.pl

Informacija apie MATE projektą:

http://www.wsei.lublin.pl/centrum-projektow-i-wspolpracy-miedzynarodowej/projekty-miedzynarodowe/mate

Informacija socialinėse medijose:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/WSEIofficial

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/wy%C5%BCsza-szko%C5%82a-ekonomii-i-innowacji-379350144/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/WSEILublin1


 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)

Vytauto Didžiojo universitetas yra viešoji įstaiga, kuri teikia universitetinio švietimo paslaugas. Pripažintas vienu iš 800 geriausių pasaulyje (angl. QS World University Rankings), Vytauto Didžiojo universitetas yra viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, turinti įdomią istoriją, puoselėjanti ir tęsianti brandžias tradicijas, vaidinanti ypatingą vaidmenį ne tik Lietuvos, bet ir viso Baltijos regiono bei Europos intelektualinėje bei kultūrinėje erdvėje. Vytauto Didžiojo universitetas yra vienintelis artes liberales (liet. laisvieji menai) universitetas Lietuvoje, kuriame gilios klasikinio universiteto tradicijos sujungiamos su inovatyviu studijų programų ir mokslo traktavimu. Artes liberales yra „Išsilavinimas 360°“– gebėjimas vertinti problemas žvelgiant plačiau, lyg iš paukščio skrydžio. Universalios žinios yra būdas kurti inovatyvius sprendimus dviejų ir daugiau skirtingų žinių sferų superpozicijoje, o kartu tai tvirtas pagrindas, atliepiantis rytdienos profesinius iššūkius.

Šiuo metu VDU 10 fakultetų bei Muzikos akademijoje mokosi daugiau nei 9000 studentų. VDU teikia 90 studijų programų, iš jų 26 BA ir MA nuolatines programas anglų kalba. Vytauto Didžiojo universitetas bendradarbiauja su daugiau nei 370 užsienio universitetų iš viso pasaulio, yra įvairių tarptautinių organizacijų (EUA, EAIE, EDEN, BSRUN, AABS, IEEE, AMS, NISPAcee, ECPR, ir kt.) narys. Tyrimai Vytauto Didžiojo universitete yra organizuojami mokslinių klasterių pagrindu. Šiuo metu universitete yra aktyvūs 39 mokslinių tyrimų klasteriai. VDU siūlo 18 mokslinių sričių ir krypčių jungtines doktorantūros studijas kartu su 140 universitetų iš 30 pasaulio šalių. Universitetas yra pasirašęs daugiau nei 161 Erasmus sutartį su universitetais iš 28 Europos šalių.

VDU Informatikos fakultetas yra tarptautinių organizacijų IEEE (angl. Institute of Electronic and Electrical Engineers – Elektronikos inžinierių institutas), AMS (angl. American Mathematical Society – JAV matematikos bendruomenė), IFIP (angl. International Federation for Information Processing – Tarptautinė federacija informacijos apdorojimui) narys.

Fakultete vykdomi šių krypčių moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai: sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas; signalų atpažinimas; biologinių signalų analizė bei mokymosi mechanizmų modeliavimas biologinėse sistemose; skaitmeninių kalbos išteklių tvarkyba; technologijų inovacijų procesų tyrimai; sistemų rizikos ir patikimumo analizė; diferencialinių lygčių skaitiniai sprendimo metodų tyrimai; atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptominė analizė. Fakultete sukurti du klasteriai: informatikos klasteris „Sistemų analizė, modeliavimas, valdymas ir optimizavimas“ ir matematikos klasteris „Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai“ .

Vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus bendradarbiaujama su Lietuvos energetikos institutu bei VU Matematikos ir informatikos institutu, universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kompiuterinės lingvistikos centru, Jungtiniais Europos mokslinių tyrimų centrais Olandijoje (Petene) ir Italijoje (Isproje), Getingeno (Vokietija) ir Stirlingo (D.Britanija) universitetais.

Tinklapis:

http://www.vdu.lt/lt/

Informacija socialinėse medijose:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/edu/school?id=14849

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/VDUvideo


 

La Laguna universitetas (ULL)

La Laguna universitetas yra seniausias Kanarų salų universitetas. Universiteto istorija siekia daugiau nei 200 metų. Tai yra institucija, atvira pasauliui. La Laguna universitete mokosi apie 23,000 studentų, jame dirba daugiau nei 1800 dėstytojų bei per 800 administracinio personal. Universitetas teikia aukštos kokybės studijų bei tyrimo programas nuo humanitarinių iki pozityviųjų mokslų. La Laguna universiteto pagrindinė veikla yra švietimas ir moksliniai tyrimai, atitinkantys Europos aukštojo mokslo erdvės tikslus, padedantys absolventams darbo rinkoje ir skatinantys Kanarų salų regiono ekonominę plėtrą.

Ispanijos švietimo ministerija neseniai pripažino La Laguna universitetą Europos regioniniu tarptautinės kompetencijos centru. La Laguna universitetas palaiko glaudžius ryšius su Lotynų Amerikos bei Afrikos universitetais, taip pat universitetais Šiaurės Atlanto regione bei kituose trijuose kontinentuose. Tai didelė akademinė bendruomenė, įsikūrusi viename didžiausių biologinės įvairiovės regionų bei galinti didžiuotis Europos gamtos turtais. Mūsų istorinis bei kultūrinis paveldas atsirado prieš Kolumbo pirmąją kelionę į Ameriką.

La Laguna universitete yra sutelkta didelė tyrimų infrastruktūra, atliekami vidutinio ir aukšto lygio biologinės įvairovės tyrimai (Kanarų salų tropinių ligų ir visuomenės sveikatos institutas, Kanarų biomedicininių tyrimų centras – CIBICAN), fizikos (Medžiagų ir nanotechnologijų institutas), tarptautiškai pripažintas Astrofizikos institutas (Instituto de Astrofísica de Canarias).

ULL sudaro vienuolika universiteto institutų, daugelyje jų vyksta tarptautiškai pripažinti tyrimai. Keletas institutų tiesiogiai siejasi su KET (angl. Key Enabling Technologies) – biotechnologija, fotonika, išmaniosiomis medžiagomis, nanotechnologijomis. Verta pažymėti Bio-organinių medžiagų institutą (Institute of Bio-Organic Antonio González), Atominės ir molekulinės fotonikos aukštųjų studijų institutą (University Institute of Advanced Studies in Atomic and Molecular Photonics) ir Andres Bello lingvistikos ir biomedicininių technologijų institutą (Andrés Bello Institute of Linguistics and the Institute of Biomedical Technologies).

Be to, ULL įsteigta Bendroji mokslinių tyrimų rėmimo taryba – moderni struktūra, skirta moksliniam, instrumentiniam ir techniniam mokslo grupių palaikymui universitete. Ši tarnyba teikia paslaugas bei technologijas įmonėms, bendradarbiauja kuriant verslo naujoves bei inovacijas. Europos kokybės vadybos fondas (angl. European Foundation for Quality Management) neseniai šią tarnybą pripažino, įteikdamas EFQM Europos valdymo kompetencijos sertifikatu su daugiau nei 300 kokybės taškų.

Universiteto strateginis tyrimų planas išnaudoja Kanarų salų kaip Atlanto vandenyno platformos geostrateginę situaciją tarpkultūriniam moksliniam dialogui. Universitetas siekia tapti vedančiuoju Europos Atlanto vandenyno universitetu, aukštojo mokslo bei atvirų tyrimų institucija, lengvai pasiekiama studentams bei mokslininkams iš Europos bei Atlanto regiono.

ULL tikslas – skatinti, sudaryti sąlygas, bendradarbiauti bei didinti mokslinį dalyvavimą europiniuose bei tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauti su mokslininkų komandomis ir tyrėjų grupėmis. Bendradarbiaujama suTenerifės mokslo ir technologijų parku, Kanarų salų Astrofizikos institutu, smulkaus ir vidutinio verslo įmonėmis.

Tinklapis:

https://www.ull.es/en/

Informacija apie MATE projektą:

Informacija socialinėse medijose:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/universidaddelalaguna

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/canalull

TWEETER: https://twitter.com/CanalULL

 


 

Alikantės universitetas (UA)

Alikantės universitetas buvo įkurtas 1979 m. Šiandieną universitete mokosi daugiau nei 36 tūkstančiai studentų, iš kurių 2,5 tūkstančio – tarptautinių studijų studentai. Universitetas teikia daugiau nei 80 bakalauro ir 96 magistro studijų programas. UA yra vienas iš labiausiai augančių universitetų Ispanijoje. Universitete įsikūrė 227 socialinių, eksperimentinių, technologinių, humanitarinių, švietimo ir sveikatos mokslų tyrimų grupės. Universitete veikia 15 tyrimų institutų (Vandens ir aplinkos, Medžiagų, Elektrochemijos, Bioįvairovės, Cheminių procesų ir organinės sintezės, Modernių kalbų ir kiti). Be to, UA įdarbino apie 2,4 tūkstančio mokslininkų bei profesorių ir turi sudėtingą vadybos ir administravimo struktūrą, kurią sudaro 1,3 tūkstančio asmenų su metiniu 175 mlj. eurų biudžetu.

Universiteto Technologijų perkėlimo tarnyba yra atsakinga už ryšių palaikymą su verslo įmonėmis ir siekia stiprinti universiteto bei įmonių bendradarbiavimą bei skatinti tarptautinę regioninių įmonių veiklą per Tarptautinių projektų vadybos tarnybą (Office for International Project Management ,OGPI). 9 metus (iki 2010 m.) Tarptautinių projektų vadybos tarnyba valdė IPR pagalbos tarnybos (helpdesk) projektą. Nuo 2010 m. UA buvo įkurta 6 EBT, kuri aptarnauja 43 patentų aplikacijas.

Alikantės universitetas yra jaunas ir dinamiškas. Universitetas įgyvendina EK finansuojamus projektus įvairiose programose bei srityse, bendradarbiaudamas su tarptautiniais partneriais iš daugiau nei 60 pasaulio šalių. Per paskutiniuosius dešimt metų UA koordinavo daugelį Tempus, Alfa, Edulink projektų, į kuriuos buvo įsitraukę ir trečiosios šalys. Taip pat buvo dalyvauta Mokymosi visą gyvenimą bei FP projektuose. Be to, dalyvavimas FP projektuose auga –universiteto mokslininkai dalyvavo 25 5FP, 26 6FP ir 42 7FP projektuose (iš jų 21 projektas buvo koordinuojamas UA atstovų).

Alikantės universiteto strateginis ir pagrindinis partneris yra Sveikatos mokslų fakultetas, ypač gerai žinomas Ispanijoje dėl savo dviejų padalinių - Slaugos katedros ir Sveikatos psichologijos katedros. Sveikatos mokslų fakultetas yra vienas iš produktyviausių fakultetų, atliekančių sveikatos priežiūros tyrimus Ispanijoje ir žymus jame dirbančiais profesoriais bei studijų programomis (visada pirmame trejetuke Ispanijos švietimo kokybės vertinimuose). Geriausių vertinimų fakultetas pasiekė daugelį metų bendradarbiaudamas su sveikatos apsaugos institucijomis (šalyje bei tarptautiniu mastu) bei klinikiniais partneriais.

Dabartinis Sveikatos mokslų fakultetas gimė iš Alikantės universiteto Slaugos mokyklos prieš 24 metus. Nuo 2011 m. fakultete galima įgyti du bakalauro laipsnius (Slaugos ir Žmogaus mitybos ir dietologijos). Nuo 2006 m. fakultete yra teikiamos Slaugos, Visuomenės sveikatos, Klinikinės dietologijos ir maisto mokslų, Slaugos tyrimų bei Slaugos kultūros magistrantūros studijos. Nuo 2008 m. fakultete veikia doktorantūros studijos. Šiuo metu Sveikatos mokslų fakultete yra daugiau nei 1500 studentų, siekiančių visokeriopos kvalifikacijos. Studentų skaičius nuo 2000 m. išaugo 36,2 proc. Moksliniai tyrimai sveikatos mokslų srityje šiuo metu sudaro 16 proc. mokslinių Alikantės universiteto pajamų. Pagal mokslumo parametrus fakultetas yra svarbioje vietoje tarp kitų šios aukštosios mokyklos centrų. Per pastaruosius 5 metus fakulteto dėstytojai bei profesoriai pasirašė beveik milijoną mokslinių tyrimų dotacijų ir sutarčių. Dabartinis fakulteto mokslo lygis yra puikus – nuolat dedamos pastangos tobulinti mokymo ir tyrimų planus, prie mokslumo stiprinimo kiekybiškai prisideda didelė dalis studentų, kasmet puikiais pažymiais baigiančių studijas.

Alikantės universitetas aktyviai dalyvauja europiniuose projektuose, susijusiuose su sveikatos apsauga bei slauga – tokiuose kaip ISTEW (Sveikatos apsaugos srityje Europoje dirbančių asmenų mokslinių gebėjimų stiprinimas). 2014 m. spalį Sveikatos mokslų fakultetas pradėjo įgyvendinti Palliare projektą (finansuojamą nuo 2014 m.) ir yra šio projekto metodologinių darbo grupių lyderis. Be to, Alikantės universitetas turi didelę patirtį koordinuojant eilę Ispanijos, Lotynų Amerikos bei JAV finansuojamų projektų. UA yra EIP-AHA (Aktyvaus ir sveiko senėjimo europinės inovacijų partnerystės) aktyvus partneris.

Tinklapis:

https://www.ua.es/en/

Informacija socialinėse medijose:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/campusUA

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/school/15093495/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/UAVideoTube

TWEETER: https://twitter.com/UA_Universidad

That's All