MATE turi dvi tikslines vartotojų grupes:

1) mokiniai (10-13 m. amžiaus):

Pagrindinis MATE tikslas sukurti nemokamą internetu prieinamą edukacinę programinę įrangą, skirtą šachmatų ir kognityviniam mokymui. Šis tikslas pagrįstas moksliniais atradimais, atskleidžiančiais, kad šachmatų žaidimas pozityviai veikia tokius jaunų žmonių įgūdžius, kaip kritinis mąstymas, problemų sprendimas ir savidisciplina. Pagrindiniai projekto naudos gavėjai ir vartotojai yra 10-13 metų amžiaus vaikai.

Jie taip pat įtraukti į projekto veiklas. Projekto metu jie aktyviai dalyvaus suplanuotose tyrimo ir vertinimo veiklose, daugiausiai – atlikdami paruoštas šachmatų ir kognityvinius testus ir vertindami projekte atliktus darbus.

Visų projekto etapų metų planuojama įtraukti apie 700 (iš viso) mokinių visose projekte bendradarbiaujančiose šalyse.

2) mokytojai (pagrinde pradinių klasių):

MATE projekte planuojama sukurti nemokamą internetu prieinamą edukacinę programinę įrangą, skirtą šachmatų ir kognityviniam mokymui. Tikime, kad didžiausia nauda bus pasiekiama, leidžiant šia įranga naudotis tiesiogiai mokytojams. Tokiu būdu mokymo rezultatai bus integruojami į mokyklos programas ir bus paremiamos kitos iniciatyvos, kurios nori įvesti šachmatų žaidimą į pradinį išsilavinimą. Mokytojai bus įtraukiami į projekto veiklas.

Mokytojai bus apmokyti naudotis programine įranga ir teiks grįžtamąjį ryšį, kaip ji veikia. Jie taip pat dalyvaus programinės įrangos vartotojo vadovo vertinime, pareikšdami savo nuomonę apie jo naudingumą, tinkamumą, draugiškumą naudotojui, efektyvumą, tvarumą, adaptyvumą ir pritaikomumą.