• 1st chess tournament within MATE project

  On the 20-21st of June University of Economics and Innovation in Lublin hosted around 50 participants of 1st Chess Tournament within MATE project. Pupils from primary and secondary schools had the opportunity to win awards and diplomas as well as receive chess category (IV or V) and participate in the online game with Jakub Chyży - winner of National Junior Championships in 2015.

  Congratulations for the WINNERS !

  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4142/

  Photos on the website of University:

  http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/z-zycia-wsei/turniej-szachowy

 • Chess in schools in Lithuania

  Chess in schools in Lithuania

  From school year 2017/2018 in forty Lithuanian schools all around the country (Telsiai, Jonava, Utena, Siauliai, Alytus, Panevezys, Rokiskis, Vilnius, Kaunas and other regions) pupil start learning chess play in formal classes. This is a start of the new pilot project implemented by the Lithuanian Chess Federation ttp://www.chessfed.lt/ together with publishing house "Šviesa" http://www.sviesa.lt/ . This initiative is a part of the project called "Chess in schools" what is very popular in other EU countries.

  More info (in Lithuanian) in various media channels:

  http://www.sviesa.lt/node/15115

  http://lzinios.lt/lzinios/Svietimas/pradinukai-kimba-i-sachmatus/255045/

 • DEVYNI MĄSTYMO RODIKLIAI

  Jan Przewoźnik

  Šis straipsnis paruoštas MATE projektui: http://www.mchess.eu/index.php/en/about-cat/cat-project.html

  Nicholas Carr kalba apie protą kiber eroje;

  Manfred Spitzer atkreipia dėmesį į Skaitmeninę Demenciją.

  Tai yra tikrieji modernios kognityvinės psichologijos iššūkiai.

  Aš daugelį metų vysčiau metodą, padedantį plėsti ir gilinti mūsų mąstymo procesus, kuris paremtas devyniais svarbiais rodikliais (žr. Jan Przewoźnik: Myśl – Działaj – Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce. Gorzów Wielkopolski 2003, 2011). Metodas pagrįstas Adriaan de Groot’s metodologija (Adriaan de Groot: Thought and Choice in Chess. The Hague 1965).

  Kai nusprendžiate ką daryti LABAI SVARBIOJE SITUACIJOJE, galite savęs paklausti tokių klausimų, kaip:

  M – Bendro apsvarstytų „ėjimų“ skaičiaus sprendimų medyje: Kiek turiu duomenų? Kiek duomenų man reikia?

  N – Sėkmingų naujų startų („šakų“) sprendimų medyje skaičiaus: Kaip sužinojau kiek man liko duomenų?

  A – Skirtingų svarstytų galimybių skaičiaus: Ar problemą išnagrinėjau pakankamai plačiai? Ar per siauriai apibrėžiau problemą? Ar per plačiai apibrėžiau problemą?

  Dmax – Ilgiausia variacija (kiek toli subjektas geba numatyti pasekmes): Ar numačiau pakankamai tolimas pasekmes? Kiek tolimas pasekmes sugebu numatyti?

  nn – Sėkmingų pokyčių sprendimų pasirinkimuose skaičius: Ar mano mąstymo procesas gerai struktūrizuotas?

  Pmax – Labiausiai svarstyto pasirinkimo persvarstymai (Pmax): Ar aš sugebu pakankamai susikoncentruoti ties geriausiu pasirinkimu?

  Pser – Ilgiausias skubus pasirinkimo persvarstymas (tai – koncentracijos matas): Ar vienu metu sugebu pakankamai susikaupti ties vienu pasirinkimu ?

  W – Pasirinktos galimybės vertė: Kiek mano sprendimas vertas?

  T – Mąstymo laikas: Kokia tikra mano sprendimo laiko vertė?

  Tik prašau, nenaudokite šio metodo renkantis žmoną ar vyrą. Klausykite savo širdies.

  * * *

  Pasirinkimų skaičiavimo įgūdis yra vienas iš šachmatų pagrindų. Kitas – dalių (“chunks”) ieškojimas.

  Daugiau informacijos rasite čia:
  http://www.janprzewoznik.pl/testy/mapa01.php
  http://www.janprzewoznik.pl/artyku…/percepcja_w_szachach.php
  http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/szachy_idee_2013_01.php

  * * *

  Brangus skaitytojau! Dabar pereikime prie praktikos. Prašau išanalizuoti Gario Kasparovo geriausią ir „nemirtingą“ žaidimą:

  http://view.chessbase.com/cbread…/…/11/27/Game858747093.html

  Palyginkite savo analizę čia:
  Garri Kasparow (w sotrudnicziestwie z Dmitrijem Plisieckim): 
  Moj szachmatnyj put. 1993-2005. Tom 3, s. 226-230. Ripoł Klasik, Moskwa 2014.

  Jei užduotis jums pasirodė kietas riešutėlis, gausite dar vieną. Tiesiog - matas vienu ėjimu. Baltieji pradeda. 

   

     

   

 • Difusión MATE - Torneo de ajedrez en Białopole

  El 18.11.2017, la Dra. Monika Baryła-Matejczuk, experta en el proyecto MATE y Magda Janiak - coordinadora del proyecto - participaron en el 13 ° Campeonato de Ajedrez del Distrito Chełm, organizado en la Escuela Primaria Pública de Bialopole.

  El torneo comenzó con una presentación del proyecto MATE: "Capacitación analítica multidimensional en educación" presentando los objetivos del proyecto, los resultados hasta el momento y el plan de cooperación con escuelas, docentes, entrenadores de ajedrez y jóvenes jugadores de ajedrez para probar e implementar la herramienta MATE.

  Los organizadores del torneo fueron representantes de clubes deportivos, escuelas públicas y administración local y regional: Sport Club "Astra" Leśniowice, Oficina de Distrito en Chełm, Ayuntamiento de Leśniowice, Ayuntamiento de Białopole, Centro de Cultura en Bialopole.

  Hubo 48 competidores de Polonia y Ucrania que participaron en el torneo. La competición se llevó a cabo en el orden suizo: 7 rondas con 15 minutos por participante en categorías: junior hasta 12 años, juniors y juniors menores de 18 años, abierto y la mejor mujer. El Sr. Edward Chowra fue el árbitro de ajedrez del torneo.

  Más informaciónes en la página web de los organizadores

  http://www.lesniowice.lubelskie.pl/2017/aktualnosci/ee118.html

  http://bialopole.eu/index.php/1838-szachowy-turniej-niepodleglosci-ziemi-chelmskiej

   

 • DZIEWIĘĆ WSKAŹNIKÓW MYŚLENIA

  Jan Przewoźnik

  Artykuł został przygotowany dla projektu MATE:

  http://www.mchess.eu/index.php/en/about-cat/cat-project.html

  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zaprasza szkoły, nauczycieli,

  uczennice i uczniów w wieku 10-13 lat do wzięcia udziału w drugim etapie badań.

  * * *

  Nicholas Carr pisze o „płytkim umyśle” w erze cyfrowej;

  Manfred Spitzer zwraca uwagę na “cyfrową demencję”.

  Oto realne wyzwania dla współczesnej psychologii poznawczej.

  Od lat staram się rozwijać i promować metodę poszerzania i pogłębiania procesów myślenia – poprzez kontrolę dziewięciu ważnych wskaźników (patrz na przykład: Jan Przewoźnik: Myśl – Działaj – Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce. Gorzów Wielkopolski 2003, 2011).

  Metoda bazuje na metodologii Adriaana de Groota (Adriaan de Groot: Thought and Choice in Chess. The Hague 1965).

  Kiedy podejmujemy decyzję w BARDZO WAŻNEJ SYTUACJI możemy zadać sobie kilka adekwatnych pytań, na przykład:

  M – liczba wszystkich rozpatrywanych posunięć, zawartych w całym drzewie gry: Jak wiele danych przetwarzam? Jak wielu danych jeszcze potrzebuję?

  N – ogólna liczbę kolejnych propozycji rozwiązania (N – „gałęzie” w drzewie gry): Jak odkryję, ile jeszcze danych pominąłem?

  A – zbiór rozpatrywanych przez badanego opcji rozwiązania: Czy rzeczywiście eksploruję sytuację i problem wystarczająco szeroko? Czy zdefiniowałem problem zbyt wąsko? Czy zdefiniowałem problem zbyt szeroko?

  Dmax – najdłuższy obliczany wariant, mierzony liczbą posunięć białych i czarnych (jak daleko osoba badana jest w stanie przewidzieć konsekwencje): Czy przewidziałem konsekwencje wystarczająco daleko? Jak daleko jestem w stanie przewidzieć możliwe konsekwencje?

  nn – ogólna liczba kolejnych zmian w propozycjach rozwiązania: Czy proces mojego myślenia jest dobrze ustrukturyzowany?

  Pmax – najczęściej rozpatrywana propozycja (opcja) rozwiązania: Czy jestem w stanie wystarczająco koncentrować się na najlepszej opcji?

  Pser – liczba powtórnie rozpatrywanych propozycji rozwiązania, ale tylko w jednej, nieprzerwanej, najdłuższej serii (to miara koncentracji): Czy jestem w stanie koncentrować się wystarczająco długo na jednej opcji w jednym momencie?

  W – wartość wybranego ostatecznie posunięcia: Jaką wartość ma moje rozwiązanie?

  T – czas namysłu: Jak wykorzystałem/wykorzystałam czas namysłu?

  I proszę, nie wybieraj żony lub męża tą metodą. Słuchaj serca.

  * * *

  Umiejętność liczenia wariantów jest jednym z filarów szachowego rozwoju. Drugim jest poszukiwanie „chunków”.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

  http://www.janprzewoznik.pl/testy/mapa01.php

  http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/percepcja_w_szachach.php

  http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/szachy_idee_2013_01.php

  * * *

  Drogi Czytelniku!

  Przejdźmy teraz do praktyki. Przeanalizuj, proszę najlepszą i „nieśmiertelną” partię Garriego Kasparowa:

  http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/27/Game858747093.html

  Porównaj analizy tutaj:

  Garri Kasparow (w sotrudnicziestwie z Dmitrijem Plisieckim):

  Moj szachmatnyj put. 1993-2005. Tom 3, s. 226-230. Ripoł Klasik, Moskwa 2014.

  Jeżeli to zadanie jest zbyt trudnym orzechem do zgryzienia, to masz do rozwiązania jeszcze jedno. Białe na posunięciu. 😊

  Powodzenia w eksploracji Twojej rzeczywistości wystarczająco szeroko i głęboko!

  I na koniec – pamiętajmy, że w nieświadomym umyśle zawarta jest mądrość, którą także trzeba szanować.

   

     

   

 • El Proyecto MATE llega a Colombia

  En septiembre de 2017, expertos de la Universidad de La Laguna presentaron el proyecto MATE a Adriana Salazar, experta en entrenamiento en ajedrez en escuelas de la ciudad de Bogotá, Colombia.

  La Sra. Salazar ha estado trabajando en un programa de ajedrez en escuelas de Bogotá durante al menos 10 años con resultados positivos. El resultado de esta reunión es el acuerdo de cooperación y la participación de la Sra. Adriana Salazar y niños de 8 a 11 años con diferentes niveles de ajedrez de Bogotá en la fase de prueba de la herramienta en línea MATE.

   

 • MATE dissemination – Chess tournament in Białopole

  On 18.11.2017, Dr. Monika Baryła-Matejczuk, an expert in MATE project and Magda Janiak - coordinator of the project, took part in the 13th Chess Championship of Chełm District, organized in the Public Primary School in Bialopole.

  The tournament began with a presentation MATE: "Multidimensional Analytical Training in Education” with the aim to present project aims, products and plan for cooperation with schools, teachers, chess trainers as well as young chess players within testing and implementing the MATE tool.

  The organizers of the tournament were representatives of sport clubs, public school and local/regional administration: Sport Club "Astra" Leśniowice, District Office in Chełm, Leśniowice Commune, Białopole Commune, Communal Culture Center in Bialopole.

  There were 48 competitors from Poland and Ukraine participating in the tournament.

  The competition was held in the Swiss order: 7 rounds with a 15 minute per participant within categories: junior up to 12 years, juniors and juniors under 18, open and the best woman. Mr Edward Chowra was the chess arbiter of the tournament.

  Moe information on the organizers’ websites:

  http://www.lesniowice.lubelskie.pl/2017/aktualnosci/ee118.html

  http://bialopole.eu/index.php/1838-szachowy-turniej-niepodleglosci-ziemi-chelmskiej

   

 • MATE project in Colombia

  On September 2017 experts from University of La Laguna presented MATE project to Adriana Salazar which is an expert of chess at school in Bogota, Columbia.

  Ms Salazar have been working in a chess at school program in Bogota for at least 10 years with nice results. The result of this meeting is the cooperation agreement and participation of Ms Adriana Salazar and children from 8 to 11 years with different level of chess from Bogota in testing phase of MATE online tool.

   

 • MATE project presentation at international conference

  The ALTA conference aimed to be an opportunity to gather European educational actors, from policy makers to practitioners to researchers. At ALTA’2017 scholars from many EU countries presented their research, projects and discussed their experiences in the field of e-Learning methodologies, educational projects, innovations and new technologies applied to education and research. More than 150 scholars and practitioners, teachers and educators from Lithuania and other EU countries took participated and shared their research at conference plenary and workshop sessions.

  On the 16th of November 2017 J. Kasperiuniene from Vytautas Magnus University presented MATE project at international scientific-practical conference ALTA2017 “Advanced learning technologies. Smart education” live and poster sessions. Conference participants were interested in serious game application to primary school education, virtual and augmented reality solutions. They were interested how the project results would be implemented to formal school education.

  Conference plenary sessions had live broadcast. Conference video recording here http://www.ndma.lt/alta2017/en/broadcasting

  Conference photos here https://photos.app.goo.gl/gpyWwrKSXig55JrN2

   

 • MATE projektas Kolumbijoje

  2017 metų rugsėjo mėnesį La Laguna universiteto ekspertai MATE projektą pristatė šachmatų ekspertei Adriana Salazar, dirbančiai Bogotos (Kolumbija) mokyklose. A.Salazar daugiau kaip 10 metų dirba su įvairiomis šachmatų programomis skirtingose Bogotos mokyklose bei gali pasigirti teigiamais mokymo rezultatais. Susitikimo metu buvo sutarta dėl bendradarbiavimo ir A.Salazar bei Bogotos vaikų nuo 8 iki 11 metų, turinčių skirtingos šachmatų žaidimo patirties, dalyvavimo testuojant MATE įrankį.

   

 • MATE projekto pristatymas tarptautinėje konferencijoje

  Kasmet daugiau nei šimtą dalyvių iš įvairių užsienio šalių pritraukianti tarptautinė konferencija ALTA „Pažangios mokymosi technologijos. Išmanus mokymasis“ yra skirta tarptautinio bendradarbiavimo, Lietuvos ir tarptautinio mokslo plėtros ir mokslinių ryšių skatinimui. Šių metų konferencijoje ALTA 2017 mokslininkai, studijų ekspertai, verslo bei valstybės švietimo institucijų atstovai pristatė naujus metodinius ir technologinius sprendimus bei aktualius nacionalinius ir tarptautinius švietimo projektus ir iniciatyvas. Konferencijoje buvo nagrinėjamos e. švietimo globalizacijos proceso, švietimo technologijų inovacijų temos, ekonominiai ir vadybiniai e. švietimo aspektai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas e. švietimo modeliams, metodams, suaugusiųjų mokymui, atviriesiems švietimo ištekliams, masiniams atviriesiems švietimo kursams, lyčių lygybės IT sektoriuje tema.

  ALTA konferencijoje 2017 m. lapkričio 16 d. dr. J. Kasperiūnienė pristatė tarptautinį Erasmus+ projektą MATE “Multidimensinis analitinis mokymas”, kuriame dalyvauja VDU Informatikos fakulteto mokslininkai. Projekto veiklos buvo demonstruojamos ALTA 2017 posterių sesijoje bei detalizuotos žodiniame pranešime. Konferencijos dalyviai domėjosi rimtųjų žaidimų taikymu pradinėje mokykloje, virtualios ir papildytos technologijos sprendimais edukacijoje, kėlė klausimus, kaip projekto rezultatai bus diegiami į formalaus švietimo ir ugdymo procesą.

  Konferencijos plenarinė sesija anglų kalba buvo transliuojama viešai. Konferencijos vaizdo įrašus galite rasti čia http://www.ndma.lt/alta2017/en/broadcasting

  Konferencijos nuotraukos https://photos.app.goo.gl/gpyWwrKSXig55JrN2

   

 • MATE projekto sklaidos renginys – šachmatų turnyras Białopole, Lenkijoje

  2017 m. lapkričio 18 d. MATE projekto ekspertė Dr. Monika Baryła-Matejczuk ir projekto koordinatorė Magda Janiak dalyvavo 13-ajame Chełm regiono šachmatų turnyre, kurį organizavo Bialopole viešoji pradinė mokykla.

  Turnyras prasidėjo MATE projekto „Multidimensinis analitinis mokymas” pristatymu. Buvo pristatyti projekto tikslai, produktai ir bendradarbiavimo su mokyklomis, mokytojais, šachmatų sporto treneriais planas. Be to, įrankis, kuriamas projekte, pristatytas jauniesiems šachmatų žaidėjams.

  Turnyrą organizavo sporto klubų, viešųjų mokyklų bei vietos ir regiono administracija – Sporto klubas „Astra” iš Leśniowice; regiono valdžios atstovai iš Chełm; Leśniowice komuna; Białopole komuna; Bialopole kultūros centras.

  Turnyre dalyvavo 48 dalyviai iš Lenkijos bei Ukrainos. Varžybos vyko šveicariška tvarka: sužaisti 7 žaidimai, skiriant 15 min vienam žaidėjui. Turnyre dalyvavo šių kategorijų žaidėjai – jaunučiai iki 12 metų, jaunučiai ir jauniai iki 18 metų. Atskirai buvo sužaistos atvirosios ir moterų varžybos. Varžyboms vadovavo ir teisėjavo p. Edward Chowra.

  Daugiau informacijos organizatorių tinklapyje:

  http://www.lesniowice.lubelskie.pl/2017/aktualnosci/ee118.html

  http://bialopole.eu/index.php/1838-szachowy-turniej-niepodleglosci-ziemi-chelmskiej

   

 • NINE INDICATORS OF THINKING

  Jan Przewoźnik

  This article was prepared for MATE Project:

  http://www.mchess.eu/index.php/en/about-cat/cat-project.html

  Nicholas Carr talks about shallow mind in the cypher era; Manfred Spitzer pays attention to the Digitale Demenz. These are the real challenges in a modern cognitive psychology.

  I have been developing a method of broadening and deepening our thinking processes for years – by controlling the nine important indicators (see for example Jan Przewoźnik: Myśl – Działaj – Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce. Gorzów Wielkopolski 2003, 2011). The method is based on Adriaan de Groot’s methodology (Adriaan de Groot: Thought and Choice in Chess. The Hague 1965).

  When you decide what to do in A VERY IMPORTANT SITUATION you may ask yourself some adequate questions, for example:

  M – The total number of all „moves” considered in the decision tree: How much data do I have? How much data do I need?

  N – The number of successive fresh starts in decision tree („branches” in decision tree): How do I find out how much data I have left?

  A – The number of different options considered: Do I really explore the situation and problem broadly enough? Did I define the problem too narrowly? Did I define the problem too broadly?

  Dmax – The longest variation (how far the subject is able to foresee consequences): Did I predict the consequences far enough? How far am I able to foresee the possible consequences?

  nn – The number of successive changes in solving options: Is my process of thinking structured in a good order?

  Pmax – The reinvestigations of the option which was mostly considered (Pmax): Am I able to concentrate enough on the best option?

  Pser – The longest immediate reinvestigations of the option (it’s the measure of concentration): Am I able to concentrate enough on one option at one moment?

  W – The value of the option being chosen: How much is my solution worth?

  T – The thinking time: How much was my solving time really worth?

  And do not choose your wife or husband with the method, please. Follow your heart.

  * * *

  The skill of counting variations is one basis in chess development. Another one is looking for “chunks”.

  More information you may find here:

  http://www.janprzewoznik.pl/testy/mapa01.php

  http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/percepcja_w_szachach.php

  http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/szachy_idee_2013_01.php

  * * *

  Dear Reader! Now let’s come to the practice. Analyse, please, the Garry Kasparov’s best and “immortal” game:

  http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/27/Game858747093.html

  Compare your analyses here:

  Garri Kasparow (w sotrudnicziestwie z Dmitrijem Plisieckim):

  Moj szachmatnyj put. 1993-2005. Tom 3, s. 226-230. Ripoł Klasik, Moskwa 2014.

  If the task is a tough nut to crack, you will have another one. Just simply mate in one. White to move. 😊

  Good luck in exploring your reality broadly and deeply enough!

  Finally, do not forget to see the unconscious mind as having a wisdom of its own that should be also honored.

  Jan

     

   

 • Nueve indicadores de pensamiento (por Jan Przewoznik)

  Nicholas Carr habla acerca de la mente superficial en la era de las Cifras; Manfred Spitzer presta atención a la Digitale Demenz. Estos son los desafíos reales en una psicología cognitiva moderna.

  He estado desarrollando un método para ampliar y profundizar nuestros procesos de pensamiento durante años, controlando los nueve indicadores importantes (ver, por ejemplo, Jan Przewoźnik: Myśl - Działaj - Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce, Gorzów Wielkopolski 2003, 2011). El método se basa en la metodología de Adriaan de Groot (Adriaan de Groot: Pensamiento y Elección en el Ajedrez, La Haya, 1965).

  Cuando decidas qué hacer en UNA SITUACIÓN MUY IMPORTANTE, puedes hacerte algunas preguntas adecuadas, por ejemplo:

  M - El número total de todos los "movimientos" considerados en el árbol de decisión: ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuantos datos necesito?

  N - El número de nuevos inicios sucesivos en el árbol de decisiones ("ramas" en el árbol de decisiones): ¿Cómo averiguo la cantidad de datos que me quedan?

  A - La cantidad de opciones diferentes consideradas: ¿Realmente exploro la situación y el problema ampliamente? ¿Definí el problema demasiado estrictamente? ¿Definí el problema de manera muy amplia?

  Dmax: la variación más larga (hasta qué punto el sujeto puede prever las consecuencias): ¿predije las consecuencias lo suficiente? ¿Cuán lejos puedo prever las posibles consecuencias?

  nn: la cantidad de cambios sucesivos en las opciones de resolución: ¿está mi proceso de pensamiento bien estructurado?

  Pmax: las reinvestigaciones de la opción que se consideró principalmente (Pmax): ¿puedo concentrarme lo suficiente en la mejor opción?

  Pser: las reinvestigaciones más largas e inmediatas de la opción (es la medida de concentración): ¿puedo concentrarme lo suficiente en una opción en un momento?

  W - El valor de la opción elegida: ¿Cuánto vale mi solución?

  T - El tiempo de pensar: ¿Cuánto valía realmente la pena resolverlo?

  ¡Y no elijas a tu esposa o esposo con el método, por favor! ¡Sigue a tu corazón!

  * * *

  La habilidad de contar variaciones es una base en el desarrollo del ajedrez. Otro está buscando "trozos".

  Más información que puede encontrar aquí:

  http://www.janprzewoznik.pl/testy/mapa01.php

  http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/percepcja_w_szachach.php

  http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/szachy_idee_2013_01.php

  * * *

  ¡Querido lector! Ahora vamos a la práctica. Analiza, por favor, el mejor juego "inmortal" de Garry Kasparov:

  http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/27/Game858747093.html

  Compara tus análisis aquí:

  Garri Kasparow (w sotrudnicziestwie z Dmitrijem Plisieckim):

  Moj szachmatnyj poner. 1993-2005. Tom 3, s. 226-230. Ripoł Klasik, Moskwa 2014.

  Si la tarea es difícil de romper, tendrás otra. Simplemente mate en uno. Blanco para moverse.

   

       

 • Ostatni etap badań z udziałem Młodych Szachistów

  Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat, grające w szachy na badania kompetencji szachowych i poznawczych w ramach międzynarodowego projektu MATE.

  Badanie obejmuje jednorazowe spotkanie w Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W czasie spotkania dziecko będzie rozwiązywało zadania szachowe i poznawcze (przypominające gry komputerowe, łamigłówki).

  W czasie kiedy dziecko robi zadania, następuje pomiar aktywności jego procesów poznawczych (dzięki wykorzystaniu EEG). Spotkanie trwa ok 3 godzin. Przeprowadzone badania zostaną wykorzystane do przygotowania i udoskonalenia aplikacji komputerowej, rozwijającej umiejętności dzieci, która będzie wykorzystywana przez dzieci na całym świecie :-).

  Jest to także ciekawa przygoda - dzieci zobaczą jak prowadzi się badania eksperymentalne, zapoznają się ze środowiskiem innowacyjnego i nowoczesnego laboratorium.

   

 • Pirmojo testo ruošimas (O1)

  Pirmojo testo ruošimas (O1)

  WSEI kaip šios projekto dalies lyderis paruošė 500 šachmatų ir kognityvinių stimulų. WSEI Eksperimentinės Psichologijos laboratorijoje tęsimi tyrimai su 10-13 metų vaikais, atrenkant pačius efektyviausius šachmatų ir kognityvinius stimulus. Dabar į tyrimus įtraukta apie 30 vaikų. Šachmatų stimulai yra paremti tokiomis užduotimis, kaip „matas vienu ėjimus“, laiminčių kombinacijų suradimas ir t.t.

  Tyrimo metu vaikams atliekant įvairias užduotis, surenkami duomenys iš EEG ir žvilgsnio sekimo įrangos. Projekte tiriamieji dalyvauja tik su informuotu globėjų sutikimu. Rezultatai leis pasirinkti optimalias užduotis, kuriant galutinę online testų įrankio versiją.

   

   

   

   

 • Preparación de la primera prueba (O1):

  WSEI, como líder de esta parte del trabajo, ha preparado 500 estímulos de ajedrez y cognitivos. El Laboratorio de Psicología Experimental de WSEI continúa la investigación que implica a niños 10-13 para seleccionar los estímulos de ajedrez y cognitivos más efectivos. Actualmente, alrededor de 30 niños participan en el estudio. Los estímulos de ajedrez se basan en actividades tales como hacer jaque en un solo movimiento, encontrar combinaciones vencedores, etc.

  Durante la investigación, los datos de los EEG y los datos de Eye Tracker se recogen de los niños que realizan una variedad de actividades. La participación en la investigación sólo es posible después del consentimiento informado del tutor legal. Los resultados ayudarán a elegir para la versión final las actividades más eficaces de la herramienta online.

  PIC 0308

  PIC 0315

  PIC 0313

  Kuba 1

  Kuba 3

 • Preparing the first test (O1)

   WSEI as the leader of this part of the work has prepared 500 chess and cognitive stimuli. In the Laboratory of Experimental Psychology WSEI is continuing research involving children 10-13 to select the most effective chess and cognitive stimuli. Currently about 30 children are involved in the study. Chess stimuli are based on tasks such as finding a mate in one go, finding winning combinations, and so on.

  During research, data from EEG and Eye-Tracker data is collected from children who perform a variety of tasks. Participation in research is only possible after informed consent of the legal guardian. The results will help you choose the most optimal and best tasks for the final version of the online tool.

   

  PIC 0308

  PIC 0315

  PIC 0313

  Kuba 1

  Kuba 3

   

 • Presentation of the international project "Multidimensional Analytical Training in Education" (MATE) to Lithuanian educators

  The international Erasmus + KA2 project "Multidimensional Analytical Training in Education" (MATE), where scientists of the Faculty of Informatics (Vytautas Magnus University), together with neuroscientists, psychologists and educators from the University of Economics and Innovation (Poland), the University of Laguna (Spain) and the University of Alicante (Spain) investigate how the chess play effects to the children learning and cognitive development, was presented to Lithuanian educators. The presentation was done by dr. J. Kasperiuniene at the plenary session.

  Participants of the discussion forum "Advancement and Innovation in Education: How It Promotes Successful Learning", organized by the Faculty of Social Sciences (Vytautas Magnus University ) were interested in virtual and augmented reality-based solutions in education, human-computer interfaces, and the social impact of the breaking innovations. More than 150 teachers from all around the Lithuania took part in Forum discussions. In this Forum, representatives of the Department of General Education of the Ministry of Education and Science, Republic Lithuania, presented the measures of the state program. Teachers and experts in general education shared their experiences. Forum participants discussed innovations in the educational process.

   

Puslapis 1 iš 2