MATE

MULTIDIMENSIONAL ANALYTICAL TRAINING IN EDUCATION

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach projektu MATE.

3 letnia praca ekspertów z Polski, Hiszpanii oraz Litwy zaowocowała powstaniem narzędzia online – dostępnego we wszystkich językach partnerstwa. Narzędzie (gra online) została przetestowana przez grupę około 1000 uczniów z 3 krajów. Podczas realizacji realizacji projektu z narzędzia skorzystało łącznie podan 3000 uczniów oraz 95 nauczycieli z 3 krajów. Dodatkowo w projekcie wzięła udział testowa grupa uczniów grających w szachy ze szkół podstawowych w Bogocie (Kolumbia).

Podręczniki oraz zestaw materiałów dodatkowych – przewodników oraz scenariuszy wspierających pracę nauczycieli są dostępne na stronie projektu: http://www.mchess.eu/index.php/pl/ w zakładce „Zasoby”

Wniosek o przyznanie dostępu do narzędzia można pobrać tutaj:

http://www.mchess.eu/index.php/pl/contact-us-2.html

W ostatnim miesiącu realizacji projektu Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizowała konferencję podsumowującą 3 letnią pracę ekspertów z Polski, Hiszpanii i Litwy. Konferencja połączona była z warsztatami komputerowymi dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem narzędzia w kolejnym roku szkolnym 2019-2020. W spotkaniu udział wzięli: Władze Uczelni, przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin dyrekcje oraz kadra pedagogiczna szkół podstawowych z terenu Lublina oraz okolic.

 

IMG 8627 1

 

IMG 8632 1

 

IMG 8647 1

 

IMG 8662 1

 

IMG 8647 1

 

IMG 8687 1

ZAPROSZENIE

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zaprasza:

Organy Prowadzące oraz Dyrekcje Szkół Podstawowych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów szachowych oraz rodziców do udziału w konferencji:

„Narzędzia i metody wspierające rozwój uczniów szkół podstawowych"

Która odbędzie się w dniu 04.10.2019 o godz. 9.00 w siedzibie Uczelni siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.


Celem konferencji będzie prezentacja innowacyjnego narzędzia online wspierającego pracę dydaktyczną nauczycieli oraz rozwój kompetencji poznawczych i szachowych uczniów szkół podstawowych, opracowanego w ramach 3 letniego projektu: „Multidimensional Analytical Training in Education” (MATE) w ramach programu Erasmus + .


Ponadto podczas konferencji Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z innymi projektami Uczelni wspierającymi pracę dydaktyczną w szkołach.


ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI do dnia 30.09.2019.
Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie https://fornis.gle/9DTyGX7dR4RintRGa6
Pytania i inne informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
monika.fraczek@wsei. lublin.pl; edyta.czapska@wsei. lublin.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI


9:00 - 9:10 Otwarcie Konferencji - Kanclerz WSEI mgr Teresa Bogacka
9:20 - 9:30 Wprowadzenie - Moderator konferencji prof. Zbigniew Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Sesje wykładowe
9:30 - 10:00 MATE - zestaw gier wspomagających umiejętności uczenia się oraz kompetencje szachowe uczniów szkół podstawowych, klas IV-VI. Dr Robert Porzak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
10:00-10:30 „Wysokowrażliwe dziecko - identyfikacja, cechy, wsparcie" - wsparcie rodziców oraz kadry pedagogicznej przedszkoli oraz szkół podstawowych. Dr Monika Baryła-Matejczuk (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa


Sesje warsztatowe 11:00 - 14:00
SESJA 1 - MATE - narzędzie wspierające kompetencje szachowe i poznawcze
1. Cele i budowa gier MATE, rejestracja uczniów, panel nauczycieli - moderator - dr Robert Porzak, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
2. Stosowanie gier MATE w doskonaleniu kompetencji poznawczych przydatnych w dydaktyce
i rozwoju umiejętności społecznych - moderator - dr Dariusz Zapała, (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
3. Scenariusze lekcji z wykorzystaniem zestawu gier MATE - moderator - dr Monika Baryła- Matejczuk, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)


SESJA 2 - „Wysokowrażliwe dziecko - identyfikacja cechy i wsparcie"

1. Wrażliwość Przetwarzania Sensorycznego - istota zagadnienia i zakres zjawiska - dr Monika Baryła-Matejczuk (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
2. Dzieci wysokowrażliwe a trudności przedszkolne i szkolne - dr Marta Pawelec (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
3. Funkcjonowanie dzieci wysokowrażliwych w aspekcie emocjonalnym i poznawczym dr Wiesław Poleszak, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
4. Wysoka wrażliwość dzieci w kontekście modelu diagnozy funkcjonalnej - mgr Izabella Lutze, (Ośrodek Rozwoju Edukacji),
5. Dziecko wysoko wrażliwe jako wyzwanie dla rodzica - dr Małgorzata Artymiak, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),


Sesja 3 - Warsztaty informacyjne dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców biorących udział w projektach: „Młodzi zdolni z Lublina", „Młodzi zdolni ze Świdnika" oraz „Ciekawi siebie- ciekawi świata"
1. Dziecko zdolne -test uzdolnień wielorakich/koncepcja Gardnera;
2. Podsumowanie realizacji projektów w roku szkolnym 2018/2019 - sukcesy
14:00 lunch

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
TRENERÓW SZACHOWYCH, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

MATE – MYŚL I DZIAŁAJ SKUTECZNIE!
ZESTAW GIER WSPOMAGAJĄCYCH UCZENIE SIĘ
DLA KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE, ul. Projektowa 4
4 – 6 czerwca 2019


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i trenerów klubów szachowych do udziału w warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego, modułowego, bezpłatnego oprogramowania wspierającego kompetencje poznawcze oraz szachowe uczniów.


Naturalna i atrakcyjna wizualnie forma gry online dla dzieci wspiera rozwój poznawczy i szachowy, umożliwiając lepsze uczenie się każdego z przedmiotów szkolnych. W grze zawarte są testy, pozwalające na diagnozę 6 kompetencji poznawczych i 6 kompetencji szachowych uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat. Trudność treningów jest automatycznie dopasowana do poziomu umiejętności uczniów ocenionego w testach. Treningi można łatwo wpleść w scenariusze lekcji przedmiotowych, ponieważ opierają się na kanwie klasycznego mitu o 12 pracach Herkulesa.

Korzyści dla szkół oraz nauczycieli:


Wszystkie szkoły podstawowe i instytucje szachowe, których przedstawiciele wezmą udział w warsztatach będą mogły bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z narzędzia i wszystkich jego nowych wersji przez cały czas jego funkcjonowania.


Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu, pozwalający dodatkowo na prowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z narzędzi MATE dla zespołów nauczycielskich w szkołach zainteresowanych korzystaniem z tego rozwiązania, które po obecnym etapie będzie stopniowo komercjalizowane.


Program warsztatów obejmuje:

  1. Cele i budowa gier MATE, rejestracja uczniów, panel nauczycieli – dr Robert Porzak, WSEI (10’)
  2. Stosowanie gier MATE w doskonaleniu kompetencji poznawczych przydatnych w dydaktyce i rozwoju umiejętności społecznych – dr Dariusz Zapała, KUL (10’)
  3. Stosowanie gier MATE w doskonaleniu kompetencji szachowych przydatnych w dydaktyce i rozwoju umiejętności społecznych – Międzynarodowy Mistrz Szachowy, dr Jan Przewoźnik, ZSB (10’ online)
  4. Scenariusze lekcji z wykorzystaniem zestawu gier MATE – dr Monika Baryła-Matejczuk, WSEI, (30’)

Zajęcia wg powyższego programu będą prowadzone 4 czerwca i powtórzone 5 i 6 czerwca.
Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie https://forms.gle/jgCRGw7MEwCzcSYw8
Pytania i inne informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zaprasza szkoły podstawowe, kluby szachowe oraz kadrę dydaktyczną szkół do udziału w testowaniu opracowanego nowoczesnego, modułowego, bezpłatnego oprogramowania, wspierającego kompetencje poznawcze oraz szachowe uczniów.

Gra wspierająca kompetencje szachowe i poznawcze jest dostępna dla uczniów i nauczycieli.

W czerwcu zostaną zorganizowane warsztaty dla nauczycieli – dotyczące przydatności narzędzia w pracy zawodowej.

Wszystkie szkoły i instytucje współpracujące z organizacjami partnerskimi będą mogły swobodnie i bezpłatnie korzystać z narzędzia w kolejnym roku akademickim.

Korzyści dla szkół oraz nauczycieli:

Projekt oferuje różnego rodzaju możliwości współpracy dla nauczycieli. Dotyczą one zarówno wsparcia szkół w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem narzędzia on-line jak i wsparcia nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego. W związku z tym nauczyciele biorący udział w projekcie, mają możliwość współpracy z ekspertami w opracowywaniu scenariuszy zajęć przedmiotowych, które zawierać będą treningi szachowe i poznawcze.
Współpraca ta zostanie potwierdzona stosownym zaświadczeniem o udziale w pracach merytorycznych, a wypracowane autorskie materiały zostaną realizowane przez nauczycieli krajów partnerskich: Hiszpanii i Litwy.

Szczegółowe informacje na temat projektu:

  • Prezentacja o projekcie MATE:

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie odpowiednich dokumentów znajdujących się poniżej.

Załączniki:

Formularze rekrutacyjne (skany) prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawiciele Uniwersytetu La Laguna, jak pierwszy zespół w projekcie MATE rozpoczęli organizację warsztatów dla nauczycieli, stanowiących wprowadzenie do pierwszego testowania baterii testów MATE w szkołach na Teneryfie. Lorena Garcia współpracowała z 27 nauczycielami z 5 szkół podstawowych podczas sesji warsztatowych przygotowujących do wykorzystania narzędzia. Podczas spotkań nauczyciele, jak również przedstawiciele szkół zostali poinformowani o celu projektu MATE, o idei narzędzia oraz o sposobie jego wdrożenia w szkołach w trakcie kolejnego roku szkolnego 2018/2019.

Wynikiem promocji projektu oraz warsztatów przygotowujących do wykorzystania narzędzia był udział 10 nauczycieli z dwóch dużych szkół publicznych w testowaniu narzędzia MATE z udziałem 150 uczniów.

Testing in Tenerife

W okresie styczeń – maj 2018, eksperci z Uniwersytetu Vytautas Magnus zorganizowali serię warsztatów dla nauczycieli i trenerów szachowych na Litwie, jako wprowadzenie do wdrożenia narzędzia MATE do Litewskich szkół. W warsztatach uczestniczyło ponad 60 nauczycieli i trenerów szachowych, zainteresowanych projektem MATE.

Zdjecie: Warsztaty na Litwie.

workshop lithuania

W ostatnich miesiącach roku szkolnego 2017-2018, nauczyciele zainteresowani współpracą w ramach projektu MATE wzięli udział w 1szej fazie testowania przygotowanego oprogramowania.

Nauczyciele ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie, Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, Szkoły Podstawowej im. J.H. Andersena w Jawidzu, Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, Szkoły Podstawowej nr 1 w Białobrzegach, Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach, Zespółu Szkół Ogólnokształcących nr6 w Lublinie, Samorządowa Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Wodzislawiu, Zespółu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach, Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej Dywizjonu 303 w Leszkowicach, Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich, Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach, Szkoły Podstawowej w Kołczynie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach, Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, Samorządowa Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Wodzislawiu, Szkoły Podstawowej w Grodzisku, Szkoły Podstawowej nr5 w Dębicy nadzorowali udział uczniów w testowaniu testów szachowych i poznawczych oraz przygotowali ankiety oceniające narzędzie, łatwość rejestracji, stopień trudności znajdujących się w nich pytań testowych czy też szatę graficzną narzędzia. Zespół WSEI dziękuje za współpracę i mamy nadzieję, że wszystkie szkoły będą dalej brały udział w projekcie, w kolejnym etapie: włączania testów i treningów szachowych i poznawczych w programie szkolnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w testowaniu narzędzia nad którym pracuje zespół z Polski, Hiszpanii oraz Litwy.

Korzyści dla szkół oraz nauczycieli:

Projekt oferuje różnego rodzaju możliwości współpracy dla nauczycieli. Dotyczą one zarówno wsparcia szkół w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem narzędzia on-line jak i wsparcia nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego. W związku z tym nauczyciele biorący udział w projekcie, mają możliwość współpracy z ekspertami w opracowywaniu scenariuszy zajęć przedmiotowych, które zawierać będą treningi szachowe i poznawcze.
Współpraca ta zostanie potwierdzona stosownym zaświadczeniem o udziale w pracach merytorycznych, a wypracowane autorskie materiały zostaną realizowane przez nauczycieli krajów partnerskich: Hiszpanii i Litwy.

Nauczycieli zainteresowanych zwiększeniem swojej aktywności, międzynarodową współpracą, rozwojem i współtworzeniem materiałów dydaktycznych prosimy o kontakt (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zaprasza szkoły podstawowe oraz kadrę dydaktyczną szkół do udziału w testowaniu opracowanego nowoczesnego, modułowego, bezpłatnego oprogramowania, wspierającego kompetencje poznawcze oraz szachowe uczniów.

Projekt zakłada dwa etapy testowania narzędzia:

  • w pierwszej fazie testowania – Zadań i gier związanych z zapamiętywaniem, uwagą, szybkością reakcji, umiejętnością gry w szachy, które mierzą kompetencje poznawcze i szachowe (II – III 2018);
  • w drugiej fazie testowania – pełnego zestawu testów i treningów poznawczych i szachowych (IX – XII 2018);

Testowanie poprzedzone będzie warsztatami, przygotowaniem merytorycznym dla nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie.

Do testowania zapraszamy uczennice i uczniów szkół podstawowych, grających i nie grających w szachy w wieku 10-13 lat.

Szczegółowe informacje na temat projektu:

  • Prezentacja o projekcie MATE:

Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie odpowiednich dokumentów znajdujących się poniżej.

Załączniki:

 

Formularze rekrutacyjne (skany) prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.03.2018 r.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w projekcie MATE