MULTIDIMENSIONAL ANALYTICAL TRAINING in EDUCATION czyli wielowymiarowy analityczny trening w edukacji (MATE) to projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +. Planowany okres realizacji projektu 01.09.2016 – 31.08.2019.

Projekt odpowiada na działania Komisji Europejskiej w zakresie popularyzacji nauki gry w szachy w programie edukacji szkolnej. Komisja Europejska podkreśla pozytywny wpływ nauki gry w szachy na kształtowanie postaw i umiejętności młodych ludzi. Bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Dodatkowo gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania ( Oświadczenie Pisemne Parlamentu UE nr 5/2011 z 30 listopada 2011).

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów wprowadzenie szachów musi być jednak  „mądre” tj. musi pomagać młodym ludziom dostrzegać rozwojowe zalety szachów, jak również pokazywać, że gra w szachy może być dobrą zabawą.

W odniesieniu do powyższych założeń głównym celem projektu jest stworzenie modułowego oprogramowania, które wspomoże diagnozę umiejętności poznawczych dzieci i zaoferuje trening odpowiedni do poziomu kompetencji. Oprogramowanie będzie narzędziem stworzonym dla nauczycieli i trenerów do wykorzystania w środowisku szkolnym.

Oprogramowanie będzie obejmowało:

- część testującą umiejętności poznawcze;

- część zawierającą trening szachowy;

- część zawierającą umiejętności poznawczych.

Tworzenie i testowanie narzędzia obędzie się z udziałem głównych zainteresowanych tj. dzieci, nauczycieli i trenerów szachowych.