Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Dr Robert Porzak

robertporzakDoktor nauk w zakresie psychologii wychowawczej, kierownik psychologii eksperymentalnej, zajmujący się również neurofizjologią i psychologią poznawczą na Wydziale Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI, Polska). Jego specjalnością są metodyka, statystyka i psychometria, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowych badań online adaptacyjnych (CAT) oraz internetowych narzędzi edukacyjnych. Prowadzi specjalizację Psychologii Organizacyjnej i Zarządzania. Prowadzi projekty badawcze skupiające się na wdrażaniu psychologii poznawczej i neuropsychologii w zakresie nauczania i podejmowania decyzji. Jest liderem i głównym badaczem w takich międzynarodowych projektach z UE, takich jak: MAT - Uniwersytet Młodych Wynalazców (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - ocena gry w szachy i treningu kognitywnego dla młodych piłkarzy; LearnIT - uczenie się z wykorzystaniem ICT (Erasmus +) - innowacyjny biofeedback EEG dla uczniów intensywnie uczących się; Drzewo Kariery (Erasmus +) - przygotowanie internetowego narzędzia wspierającego planowanie kariery. Opublikował cztery książki naukowe i ponad 50 artykułów przedstawiających narzędzia badawcze i aplikacyjne do diagnozowania i wielowymiarowego rozwoju dzieci zdolnych, model tworzenia warunków ułatwiających rozwój edukacji, rolę nadziei i spójności w rozwoju i przedsiębiorczości, aktywność internetowa szkoły średniej Uczniów i wielu innych. Współzałożyciel i członek zarządu fundacji "Masz szansę", skupiającej się na badaniach naukowych i edukacji profilaktycznej oraz profilaktyce uzależnień i agresji wśród nastolatków, prowadzi również firmę konsultingową, która prowadzi szkolenia i coaching dla przedsiębiorców i pracowników.

 

Dr Jan Przewoźnik

janprzewoznik

Napisał doktorat z psychologii szachów. Jest pracownikiem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Mistrz międzynarodowy w szachach, indywidualny (1979) i dziesięciokrotny drużynowy mistrz Polski. Jest trenerem pierwszej klasy w szachach. Jako psycholog-konsultant współpracuje z Polskim Związkiem Szachowych, zapewniając coaching młodym, obiecującym szachistom w Młodzieżowej Akademii Szachowej (1998-2016). Prowadził szkolenia dla ponad 180 organizacji i 18 000 uczestników.

Jako pracownik Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (WSEI) był członkiem zespołu badawczego, poświęconego projektowi zastosowania psychologii poznawczej i neuropsychologii w nauczaniu i podejmowaniu decyzji. Projekt MAT – gra w szachy i trening poznawczy dla uczniów szkół podstawowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – realizowany był z funduszy Unii Europejskiej.

Napisał 25 książek z dziedziny szachów, psychologii szachów, a także poświęconych problematyce nauczania osób dorosłych, sprzedaży, obsłudze klienta, umiejętności komunikacji, oraz ekonomii społecznej.

Wybrane publikacje:

- The Blumenfeld Gambit (1991, z Malcolmem Peinem), Oxford: Pergamon Chess;

- Überprüfe deine Schachphantasie (1993), Würzburg: Schachverlag u. Vertrieb Olbrich GmbH;

- Einmal etwas anderes (1994, z Damianem Końcą), Würzburg: Schachverlag u. Vertrieb Olbrich GmbH;

- How to think in Chess (2002, z Markiem Soszynskim), Milford: Russell Enterprises;

- Myśl - Działaj - Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce (2003), Gorzów Wlkp.: Integracja;

- Test predyspozycji szachowych (2005), Warszawa: Polski Związek Szachowy;

- Kreatywne Rozwiązywanie Problemów (2012), Warszawa: Wolters Kluwer;

- Strategie myślenia w złożonych sytuacjach gry w szachy (2013 r.), Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

- Elastyczna komunikacja. Szkolenie e-learningowe (2015; we współautorstwie z Januszem Kozakoszczakiem)

http://llidero.com/szkolenia-gotowe-lista/elastyczna-komunikacja)

http://www.llidero.com/szkolenia-gotowe-lista/elastyczna-komunikacja

www.janprzewoznik.pl

http://www.szachypolskie.pl/jan-przewoznik/

www.janprzewoznik.pl

http://www.szachypolskie.pl/jan-przewoznik/

 

Dr Monika Baryła-Matejczuk

monikabarylamatejczukPsycholog, wykładowca na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Trener i psychoedukator w Centrum Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji, trener w zakresie kompetencji zawodowych (ocena kompetencji i talentów w MŚP), trener w wykorzystaniu metodologii "uczenia się od analogii". Przygotowuje i realizuje krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i wdrożeniowe. Jest naukowcem w międzynarodowych projektach, takich jak: ISTEW - doskonalenie nauki dla europejskich pracowników opieki zdrowotnej (Erasmus); LearnIT - uczenie się z wykorzystaniem ICT (Erasmus +) - innowacyjny biofeedback EEG dla uczniów intensywnie uczących się; Drzewo Kariery (Erasmus +) - przygotowanie internetowego narzędzia wspierającego planowanie kariery. Prowadzi sesje szkoleniowe i warsztaty z zakresu osobistego i zawodowego rozwoju młodych ludzi i dorosłych (np. Szkolenia adaptacyjne, szkolenia interpersonalne, warsztaty w komunikacji, cyberbullying, warsztaty w doradztwie zawodowym, coaching dla osób długotrwale bezrobotnych). Współpracuje z Centrum Diagnostyki i Terapii. Jest autorem publikacji na temat osobistego i zawodowego funkcjonowania nauczycieli, rutynowej aktywności zawodowej, psychologii pozytywnej, zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego. Prowadzi kursy z metodologii badań psychologicznych, wsparcia psychologicznego, komunikacji i treningu interpersonalnego, szkolenia adaptacyjnego i diagnozowania potrzeby wsparcia psychologicznego. Jako psycholog zawodowy i praktykantka angażuje się w psychologię humanistyczną, psychologię pozytywną, holistyczne podejście do ludzi.

 

Dr Dariusz Zapała

dariuszzapalaPsycholog poznawczy i asystent naukowy w Laboratorium Percepcji i Poznania oraz Katedrze Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2014-2015 stażysta w Wadsworth Centre, Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork w Albany. Kierownik projektów badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, ETIUDA), Ministerstwo Zdrowia (Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Inkubator Innowacyjności+) i Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Autor publikacji m.in. w Neuroscience Letters, Journal of Motor Behaviour, Acta Neurobiologiae Experimentalis oraz Applied Psychophysiology and Biofeedback. Recenzent ad hoc w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Biomedical Signal Processing and Control. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Układu Nerwowego (PTBUN) i Federation of European Neuroscience Societies (FENS). Obszary zainteresowań: psychofizjologia procesów poznawczych, wyobraźnia ruchowa, elektroencefalografia, przetwarzanie sygnału w domenie czasowo-częstotliwościowej, rytmy czuciowo-ruchowe (SMR), interfejsy mózg-komputer (BCI).

 

Magda Janiak - koordynator projektu

magdajaniakSpecjalista ds projektów międzynarodowych oraz Project Manager z 6 letnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwentka Międzywydziałowych studiów w zakresie europeistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowe studia w zakresie Zarządzania Finansami i Rachunkowość w projektach współfinansowanych ze środków UE na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, Certyfikat PRINCE 2.

Autorka publikacji: ““Guidance for drafting project applications” 2015, Project” Taking the road to employment-developing new skills and knowledge for unemployed persons”; Training Centre C.E.S.),

Pracownik Centrum Projektów i Współpracy Miedzynarodowej Wyższej Szkoły Ekonomii I Innowacji w Lublinie. Zajmuje się opracowywaniem projektów międznarodowych związanych z rynkiem pracy, bezrobociem, ekonomią społeczną, przedsiębiorczością, turystyką, pielęgniarstwem, bezpieczeństwem informacji, młodzieżą i mobilnością, edukacją czy fundraisingiem.

Prace wolontariakie: lokalny animator małych organizacji pozarządowych w województwie lubelskim w inicjatywach społecznych program Lubelskie Lokalnie (około 30 projektów lokalnych w ciągu 3 lat programu), inicjator założenia Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej, wsparcie w zakresie projektów UE, wolontariusz w ramach organizacji corocznego wydarzenia sportowego “Święto Roweru”, członek Rady Fundacji I2.

Uniwersytet Alicante

Dr. Manuel Lillo-Crespo

Lillo CrespoProfesor nadzwyczajny i koordynator ds. mobilności międzynarodowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Alicante.

Dr Lillo-Crespo jest doktorem nauk humanistycznych i pielęgniarskich z dziedziny zdrowia i medycyny oraz pielęgniarskiej (specjalizacja: analiza opieki zdrowotnej z perspektywy antropologicznej), magister nauk społeczno-kulturowych: Antropologia), tytuł magistra z zarządzania biznesem (poziom wykonawczy), a także licencjat pielęgniarstwo.

 

 

 

Dr JORGE RIQUELME GALINDO 

Riquelme GalindoKończy studia magisterskie z zakresu badań pielęgniarskich na Uniwersytecie w Alicante. Obecnie pracuje jako pielęgniarz na Oddziale Intensywnej Terapii w Clinica Vistahermosa Alicante, oraz zdobywa kwalifikacje w obszarze dermatologii w szpitalu General de Alicante.

 

 

 

 

 

Dr MARÍA CRISTINA SIERRAS DAVÓ 

Sierras Dav

 

Magister studiów pielęgniarskich, magister administracji biznesu i pracuje jako pielęgniarka zarejestrowana w OFTALVIST, a także jako koordynator studiów w dziedzinie dermatologii w Hospital General de Alicante.

 

 

 

Dr MAR FORNER RUIZ

Forner Ruiz

 

Magister nauk o zdrowiu na Uniwersytecie w Alicante. Obecnie pracuje jako pielęgniarka operacyjna w szpitalu Universitario de Torrevieja.

 

 

 

Dr DANIEL RUIZ FERNÁNDEZ

danielruizfernandez

 

Inżynier, doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk komputerowych na Uniwersytecie w Alicante w 2003 r. Jest profesorem na wydziale technologii komputerowej na uniwersytecie w Alicante, gdzie wykłada informatykę.

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Diana Gil González

Gonzalez

 

Doktorat z socjologii, tytuł magistra w zakresie zdrowia publicznego. Starszy wykładowca medycyny prewencyjnej i zdrowia publicznego na Wydziale Pielęgniarstwo, medycyna prewencyjna i zdrowie publiczne oraz historia nauki na Uniwersytecie w Alicante.

 

 

 

 

ROSARIO FERRER CASCALES

rosarioferrercascales

Doktorat w dziedzinie psychologii, profesor w dziedzinie badań osobowości, oraz diagnozy i wsparcia psychologicznego na Uniwersytecie w Alicante.
Dyrektor Departamentu Psychologii Zdrowia i Psychologii Grupy Badawczej stosowanej do zdrowia i zachowania człowieka na Uniwersytecie w Alicante.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet La Laguna

 

Dr. Moisés Betancort Montesinos

drmoises

Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk o Zdrowiu, psychologii i terapii mowy na Uniwersytecie La Laguna (Teneryfa, Hiszpania). Dr Moisés Betancort jest doktoratem z dziedziny psychologii (specjalizacja: psychologia poznawcza, przetwarzanie językowe i psycholingwistyczne projekty eksperymentalne).

Jest członkiem psychologii klinicznej, psychobiologii i metodologii na Uniwersytecie La Laguna.

 

 

 

 

 

Dr Ramón Aciego

ramon

 

Jest profesorem na wydziale psychologii Uniwersytetu La Laguna (Teneryfa, Hiszpania). Dr Aciego jest częścią działu Psychologii Edukacji. Obecnie dr Aciego uczy przedmiotów "Psychologia edukacji" i "Projekt stopnia końcowego" w programie studiów licencjackich psychologii.

 

 

 

 

 

Universytet Vytautas Magnus

Dr. Judita Kasperiuniene                

Wykładowca i badacz Uniwersytetu Vytautas Magnus, Litwa. Judita jest doktorem nauk o edukacji z wykształceniem informatycznym oraz nauczaniem na odległość. Prowadzi kursy uniwersyteckie , jednocześnie odpowiada za koordynację i administrację uczelni Aleksandras Stulginskis University, szczeólnie w zakresie szkoleń online dla kadry dydaktyczej.

Dr Edgaras Ščiglinskas   

edgaras

Asystent badań w dziale analizy systemu, Wydziału Informatyki, Uniwersytetu Vytautas Magnus. Jego zainteresowania badawcze to: systemy multimedialne i ich zastosowanie, wirtualne i wzbogacone systemy rzeczywistości, przetwarzanie sygnałów i modelowanie matematyczne, sterowanie systemami przy użyciu sprzężenia zwrotnego. Jest członkiem Bałtyckiego Instytutu Zaawansowanej Technologii jako młodszym badacz.

 

 

 

Dr. Aušra Vidugirienė        

ausra

Profesor nadzwyczajny i badacz na Wydziale Informatyki, Uniwersytet Vytautas Magnus (Litwa).

Jest członkiem Wydziału Informatyki Uniwersytetu Vytautasa Magnusa w Kownie. Jej obszary specjalizacji to: modelowanie emocjonalne w oparciu o opinie, przetwarzanie sygnałów i przewidywanie.