Projekt MATE ma dwie główne grupy beneficjentów

1) Dzieci w wieku szkolnym (10-13 lat)

Celem projektu jest stworzenie dostępnego on-line darmowego oprogramowania do treningu poznawczego i szachowego. Zastosowana metodologia jest oparta na naukowych badaniach potwierdzających pozytywny wpływ szachów na rozwój w młodych ludziach takich umiejętności jak krytyczne myślenie, myślenie problemowe czy umiejętność zarządzania własnym czasem.  

Konsorcjum planuje partycypację łącznie ( na wszystkich etapach projektu ) około 700 dzieci - uczniów szkół podstawowych ze wszystkich krajów Partnerów zaangażowanych w projekt.  

2) Nauczyciele szkół podstawowych     

Narzędzie wytworzone w projekcie MATE będzie miało charakter edukacyjny. Konsorcjum wierzy, że największy wpływ można osiągnąć dając te narzędzie do wykorzystania bezpośrednio nauczycielom szkół podstawowych.

W ten sposób profesjonalny trening opracowany w MATE stanie się częścią edukacji szkolnej. Ważnym elementem projektu jest więc zaangażowanie w projekt nauczycieli. Bezpośrednio dla nich będzie przeznaczony trening z wykorzystania narzędzia. Ich zebrane uwagi i spostrzeżenia będą wykorzystane do doskonalenia narzędzia pod kątem wygody, prostoty użytkowania oraz efektywności.