Aktualności MATE

W dniu 25.04.2018 w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbył  się I Międzynarodowy Kongres Edukacyjny: IT i Szachy, podczas którego eksperci projektu MATE: dr Jan Przewoźnik oraz dr Robert Porzak zaprezentowali  projekt MATE.  Wykładom i prezentacjom towarzyszył turniej szachowy,  w którym wzieło udział ponad 600 uczniów szkoł podstawowych. Wśród zaproszonych gości oraz  słuchaczy wystąpień kongresowych byli dyrektorzy departamentów kształcenia z MEN, kurator i dyrektorka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  z Województwa Podkarpackiego, dyrektorzy szkół i nauczyciele prowadzący szachy w szkołach, jak równeż Krzysztof Góra, wiceprezes PZSzach zajmujący się projektem Edukacja przez Szachy w Szkole.

W kontekście wielkiego projektu edukacyjnego wprowadzającego szachy w szkołach w różnych szkołach publicznych w Bogocie, wdrażanego dzięki współpracy pomiędzy Sekretarzem Edukacji w Bogocie, Fundacją "Bolivar Davivienda" oraz  "Ajedrez en el Aula" prowadzone przez Adrianę Salazar, Moises Betancort został zaproszony do wykorzystania narzędzia testowego opracowanego w ramach projektu MATE z udziałem 200 dzieci grających w szachy ze szkół w Bogocie.

Jednocześnie Moises Betancort wziął udział w konferencji "Szachy i poznanie", związanej z wprowadzeniem szachów do szkół w Bogocie, organizowanej przez Sekretarza Edukacji. 

Moises Betancort, członek zespołu MATE, przedstawił postęp w badaniach w dziedzinie szachów, poznania i neuronauki oraz zaprezentował narzędzie opracowane w naszym projekcie służące do pomiaru szachów, umiejętności poznawczych.

Pod koniec konferencji Moises Betancort  udzielił wywiadu lokalnym mediom (radio i prasa) które zostaną opublikowane w ciągu najbliższych tygodni.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/250045691770118/photos/a.259768924131128.56653.250045691770118/1646950508746289/?type=3&theater

 

news tests BOGOTA IV 2018

W dniach 20-21 czerwca odbył się 1szy turniej szachowy dla dzieci w ramach międzynarodowego projektu MATE

Organizatorem turnieju była Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Turniej został rozegrany w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund po 30 minut na zawodnika,  na kategorie V i IV, po 30 minut na zawodnika. Sędzią turnieju był Piotr Opolski. Do zawodów przystąpiło ponad 40 zawodników z całego województwa. Każdy z zawodników otrzymał dyplom, a najlepszym zostały wręczone puchary.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4142/

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/z-zycia-wsei/turniej-szachowy

W dniach 26-27 czerwca 2018 roku zostało zrealizowane kolejne spotkanie międzynarodowe w ramach projektu MATE. Spotkanie zostało zorganizowane przez przedstawicieli Uniwersytetu Alicante, w historycznym budynku w centrum miasta. Partnerzy zdecydowali się na spotkanie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, aby przedyskutować wszystkie najważniejsze zadania, które umożliwią opracowanie gotowego narzędzia dla szkół przed początkiem nowego roku szkolnego 2018/2019.

Podczas spotkania poruszono wszystkie zagadnienia związane z realizacją projektu, zarówno te podsumowujące zrealizowane dotychczas prace, np. testowanie narzędzia i wyniki w poszczególnych krajach, ocena narzędzia przez nauczycieli, jak i kolejne zadania: opracowanie techniczne treningów ( w narzędziu ), uwagi partnerów dotyczące oprogramowania i jego funkcjonowania, jak również kwestie związane z zarządzaniem projektem, promocją i ewaluacja.

Uczestnicy spotkania: Manuel Lillo-Crespo, Rosario Ferrer Cascales, Natalia Albaladejo Blázquez, Manuel Fernández Alcántara, Miriam Sánchez-SanSegundo, Maria José Cabañero, Mar Forner, Juan Carlos Ivorra Bernabeu, Diana Gil, Luis Campos – chess trainer, Edgaras Ščiglinskas, Moisés Betancort, Lorena García, Monika Baryła-Matejczuk, Magda Janiak.

4th meeting Alicante

W dniach 30-31 stycznia 2018 miało miejsce 3cie spotkanie międzynarodowe w ramach projektu MATE czyli wielowymiarowy analityczny trening w edukacji.

Celem spotkania było omówienie zadań związanych z opracowaniem oprogramowania (narzędzia online) składającego się z części szachowej oraz poznawczej, jak również wspólnych zasad rekrutacji uczestników projektu: uczniów i uczennic, kadry dydaktycznej, szkół podstawowych w Polsce, w Hiszpanii, na Teneryfie oraz na Litwie.

Podczas 2 dni trwały dyskusje i ustalenia związane poszczególnymi elementami narzędzia takimi jak: baza danych, profile i uprawnienia użytkowników, sposoby rejestracji, grafika oraz atrakcyjność narzędzia dla uczniów i uczennic szkół podstawowch. W trakcie spotkania zostały również omówione pozostałe ważne zadania takie jak: zarządzanie projektem, ewaluacja i promocja, kolejne etapy prac tj. warsztaty dla kadry dydaktycznej wprowadzające do testowania narzędza czy też treningi szachowe i poznawcze - drugi element narzędzia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji partnerskich oraz trenerzy szachowi z Litwy. Podsumowaniem spotkania była wizyta w szkole szachowe Gaja w Kownie.

 

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w dniach 7 i 8 września na Uniwersytecie La Laguna, na Teneryfie (Hiszpania).

Podczas spotkania partnerzy dyskutowali o najważniejszych działaniach związanych z każdym produktem tworzonym w ramach projektu oraz zadaniami związanymi z zarządzaniem.

Pierwszego dnia poruszane były tematy związanie z:

- zarządzaniem jakością oraz ewaluacją projektu ( VMU Litwa dr Judita Kasperiuniene);

- podsumowanie prac w ramach zadania O1 – prezentacja wyników fazy badawczej, podsumowanie testów oraz udziału dzieci w badaniach, prezentacja prac nad doborem bodźców, które będą wykorzystane w kolejnym etapie projektu (WSEI: Dr Robert Porzak, Dr Monika Baryła-Matejczuk)

- Zespół ULL (dr Moisés Bethancort, dr Ramón Aciego i Lorena García) zaprezentował wstępne założenia związane z rekrutacją szkół, nauczycieli oraz uczniów do testowej fazy projektu oraz  zaprezentował innowacyjne formy edukacji szachowej realizowane przez Dr Lorenę Garcia na Teneryfie.

Ostatnim elementem spotkania w  dniu pierwszym był udział w spotkaniu the School Council of Canarias, zajmującej się wspieraniem działań edukacyjnych na wyspie oraz  doradctwem dla  administracji publicznej zajmującej sie edukacją.  W czasie spotkania  zespół projektowy przedstawił główne założenia MATE, następnie  uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat korzyści wynikającej z gry w szachy na podstawie projektu Dr Loreny Garcia oraz wykładu na temat innowacyjnych form nauczania matematyki przeprowadzonego przez  prof. Luis Balbuena.

W drugim dniu spotkania poruszone zostały kwestie:

 - narzędzia/oprogramowania  zestawów testów szachowych i poznawczych ( VMU Litwa dr Judita Kasperiuniene);

- upowszechnianie rezultatów projektu oraz prezentacja przyszłych działań w ramach zadania O3 – opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli (zespół UA: dr Manuel Fernandez i dr Mª José Cabañero)

Ostatnią prezentację przedstawiła Magda Janiak (WSEI) – koordynator projektu, podsumowując realizację wszystkich zadań administracyjnych oraz raportowania.

Autorzy: Manuel Fernández i Mª José Cabañero

2nd meetings

W dniach 6-7 grudnia 2016 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się międzynarodowe spotkanie otwierające realizację projektu MATE.

 Celem spotkania była m.in. dyskusja nad organizacją realizacji projektu, kształtu jego rezultatów oraz zapoznanie się zespołu projektowego. Językiem roboczym spotkania był j. angielski.

  1. Zapoznanie Zespołu

Na spotkaniu byli przedstawiciele wszystkich partnerów z międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt:

  • Universidad de la Laguna (Teneryfa) - reprezentował dr Moisés Betancort;
  • Universidad de Alicante (Hiszpania) - był reprezentowany przez Manuela Fernández i Miriam Sánchez-SanSegundo;
  • Vytauto Didziojo Universitetas (Litwa) – był reprezentowany przez Juditę Kasperiūnienė i Edgaras Ščiglinskas;
  • Instytucję goszczącą Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie reprezentowali: dr Robert Porzak, dr Jan Przewoźnik, dr Monika Baryła-Matejczuk, Marcin Wielgolaski i Wioletta Ozga.

Spotkanie z ramienia WSEI otworzył Marcin Wielgolaski. Oficjalnie przywitał obecnych a także przedstawił prezentację dotyczącą doświadczenia i potencjału WSEI.   

Kolejnym elementem spotkania była prowadzona przez Marcina Wielgolaskiego sesja dotycząca zarządzania w projekcie MATE. Na sesję składały się prezentację dot. zasad finansowania i dokumentowania kosztów, podziału ról partnerów w projekcie oraz zapoznanie z zasadami upowszechniania rezultatów projektu.

WSEI introduction and potential ENG 06.12.2016

MATE_Financial and Contractual Rules

Dissemination_2016_1

kick-off meeting-partner cooperation1

  1. Praca koncepcyjna!

Na spotkaniu poruszane i dyskutowane były pierwsze koncepcje ostatecznego kształtu rezultatów pracy intelektualnej zaplanowanych do wytworzenia w ramach MATE.  

Robert presetation 1

 

Dr Robert Porzak w swoich prezentacjach poruszył problematykę tworzenia treningu dla dzieci oraz powiązanego z nim wytworzeniem podręcznika dla nauczycieli.

Methodological handbook for teachers

Content of training for pupils

Software for testing and training

Dr Monika Baryła- Matejczuk przestawiła prezentację dot. warsztatów dla nauczycieli.

Monika Baryła kick-off meeting-workshops for teachers 

 

  1. Inspiracje

Ekspert WSEI dr. J. Przewoźnik prezentował dorobek polskiej strony – projekt MAT który stał się inspiracją dla realizacji projektu MATE.  

JP MAT presentation 1

 

JP MAT presentation 2

 

Mat_Project

MATE - assumptions

 

Olbrzymią wartością dodaną spotkania był prezentacja perspektyw partnerów z Hiszpanii, Teneryfy i Litwy na realizację zadań w projekcie MATE.

Miriam Manuel presetation 1

 

Miriam i Manuel( Hiszpania) zaprezentowali swoją pracę nad baterią testów neuropsycholohicznych - Computerized Infant Neuropsychological Assessment Battery.

2014 Fasfous Arabic version of BENCI (1) (1)2014 Fasfous Arabic version of BENCI (1) (1)

Moises Presentation 1

 

Dr Moises Betancort zaprezentował dorobek ULL  w zakresie pracy z dziećmi w zakresie trenningu szachowego. Zespół z Litwy zaprezentował swój dorobek w zakresie komputerowych  testów poznawczych ( Tower of London ).

  1. Część praktyczna

Istotnym elementem programu spotkania była wizyta studyjna w laboratoriach Psychologii Eksperymentalnej WSEI. Wizyta umożliwiła zapoznanie z sprzętem i procedurami  badawczymi wykorzystywanym na pierwszym etapie projektu. Prowadził Robert Porzak.

Robert LAB practical demontration

 

Przedstawiciele Uniwersytetu La Laguna, jak pierwszy zespół w projekcie MATE rozpoczęli organizację warsztatów dla nauczycieli, stanowiących wprowadzenie do pierwszego testowania baterii testów MATE w szkołach na Teneryfie. Lorena Garcia współpracowała z 27 nauczycielami z 5 szkół podstawowych podczas sesji warsztatowych przygotowujących do wykorzystania narzędzia. Podczas spotkań nauczyciele, jak również przedstawiciele szkół zostali poinformowani o celu projektu MATE, o idei narzędzia oraz o sposobie jego wdrożenia w szkołach w trakcie kolejnego roku szkolnego 2018/2019.

Wynikiem promocji projektu oraz warsztatów przygotowujących do wykorzystania narzędzia był udział 10 nauczycieli z dwóch dużych szkół publicznych w testowaniu narzędzia MATE z udziałem 150 uczniów.

Testing in Tenerife

W okresie styczeń – maj 2018, eksperci z Uniwersytetu Vytautas Magnus zorganizowali serię warsztatów dla nauczycieli i trenerów szachowych na Litwie, jako wprowadzenie do wdrożenia narzędzia MATE do Litewskich szkół. W warsztatach uczestniczyło ponad 60 nauczycieli i trenerów szachowych, zainteresowanych projektem MATE.

Zdjecie: Warsztaty na Litwie.

workshop lithuania

W ostatnich miesiącach roku szkolnego 2017-2018, nauczyciele zainteresowani współpracą w ramach projektu MATE wzięli udział w 1szej fazie testowania przygotowanego oprogramowania.

Nauczyciele ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 w Parczewie, Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, Szkoły Podstawowej im. J.H. Andersena w Jawidzu, Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, Szkoły Podstawowej nr 1 w Białobrzegach, Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach, Zespółu Szkół Ogólnokształcących nr6 w Lublinie, Samorządowa Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Wodzislawiu, Zespółu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach, Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Trzygłowie, Szkoły Podstawowej Dywizjonu 303 w Leszkowicach, Szkoły Podstawowej w Brzezinach, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich, Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach, Szkoły Podstawowej w Kołczynie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach, Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, Samorządowa Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Wodzislawiu, Szkoły Podstawowej w Grodzisku, Szkoły Podstawowej nr5 w Dębicy nadzorowali udział uczniów w testowaniu testów szachowych i poznawczych oraz przygotowali ankiety oceniające narzędzie, łatwość rejestracji, stopień trudności znajdujących się w nich pytań testowych czy też szatę graficzną narzędzia. Zespół WSEI dziękuje za współpracę i mamy nadzieję, że wszystkie szkoły będą dalej brały udział w projekcie, w kolejnym etapie: włączania testów i treningów szachowych i poznawczych w programie szkolnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w testowaniu narzędzia nad którym pracuje zespół z Polski, Hiszpanii oraz Litwy.

Korzyści dla szkół oraz nauczycieli:

Projekt oferuje różnego rodzaju możliwości współpracy dla nauczycieli. Dotyczą one zarówno wsparcia szkół w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem narzędzia on-line jak i wsparcia nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego. W związku z tym nauczyciele biorący udział w projekcie, mają możliwość współpracy z ekspertami w opracowywaniu scenariuszy zajęć przedmiotowych, które zawierać będą treningi szachowe i poznawcze.
Współpraca ta zostanie potwierdzona stosownym zaświadczeniem o udziale w pracach merytorycznych, a wypracowane autorskie materiały zostaną realizowane przez nauczycieli krajów partnerskich: Hiszpanii i Litwy.

Nauczycieli zainteresowanych zwiększeniem swojej aktywności, międzynarodową współpracą, rozwojem i współtworzeniem materiałów dydaktycznych prosimy o kontakt (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).