Aktualności MATE

ZAPROSZENIE

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zaprasza:

Organy Prowadzące oraz Dyrekcje Szkół Podstawowych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów szachowych oraz rodziców do udziału w konferencji:

„Narzędzia i metody wspierające rozwój uczniów szkół podstawowych"

Która odbędzie się w dniu 30.08.2019 o godz. 9.00 w siedzibie Uczelni siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.


Celem konferencji będzie prezentacja innowacyjnego narzędzia online wspierającego pracę dydaktyczną nauczycieli oraz rozwój kompetencji poznawczych i szachowych uczniów szkół podstawowych, opracowanego w ramach 3 letniego projektu: „Multidimensional Analytical Training in Education” (MATE) w ramach programu Erasmus + .


Ponadto podczas konferencji Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z innymi projektami Uczelni wspierającymi pracę dydaktyczną w szkołach.


ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI do dnia 20.08.2019.
Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie https://fornis.gle/9DTyGX7dR4RintRGa6
Pytania i inne informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
monika.fraczek@wsei. lublin.pl; edyta.czapska@wsei. lublin.pl

 

PROGRAM KONFERENCJI


9:00 - 9:10 Otwarcie Konferencji - Kanclerz WSEI mgr Teresa Bogacka
9:20 - 9:30 Wprowadzenie - Moderator konferencji prof. Zbigniew Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Sesje wykładowe
9:30 - 10:00 MATE - zestaw gier wspomagających umiejętności uczenia się oraz kompetencje szachowe uczniów szkół podstawowych, klas IV-VI. Dr Robert Porzak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
10:00-10:30 „Wysokowrażliwe dziecko - identyfikacja, cechy, wsparcie" - wsparcie rodziców oraz kadry pedagogicznej przedszkoli oraz szkół podstawowych. Dr Monika Baryła-Matejczuk (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa


Sesje warsztatowe 11:00 - 14:00
SESJA 1 - MATE - narzędzie wspierające kompetencje szachowe i poznawcze
1. Cele i budowa gier MATE, rejestracja uczniów, panel nauczycieli - moderator - dr Robert Porzak, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
2. Stosowanie gier MATE w doskonaleniu kompetencji poznawczych przydatnych w dydaktyce
i rozwoju umiejętności społecznych - moderator - dr Dariusz Zapała, (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
3. Scenariusze lekcji z wykorzystaniem zestawu gier MATE - moderator - dr Monika Baryła- Matejczuk, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)


SESJA 2 - „Wysokowrażliwe dziecko - identyfikacja cechy i wsparcie"

1. Wrażliwość Przetwarzania Sensorycznego - istota zagadnienia i zakres zjawiska - dr Monika Baryła-Matejczuk (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
2. Dzieci wysokowrażliwe a trudności przedszkolne i szkolne - dr Marta Pawelec (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
3. Funkcjonowanie dzieci wysokowrażliwych w aspekcie emocjonalnym i poznawczym dr Wiesław Poleszak, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),
4. Wysoka wrażliwość dzieci w kontekście modelu diagnozy funkcjonalnej - mgr Izabella Lutze, (Ośrodek Rozwoju Edukacji),
5. Dziecko wysoko wrażliwe jako wyzwanie dla rodzica - dr Małgorzata Artymiak, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie),


Sesja 3 - Warsztaty informacyjne dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców biorących udział w projektach: „Młodzi zdolni z Lublina", „Młodzi zdolni ze Świdnika" oraz „Ciekawi siebie- ciekawi świata"
1. Dziecko zdolne -test uzdolnień wielorakich/koncepcja Gardnera;
2. Podsumowanie realizacji projektów w roku szkolnym 2018/2019 - sukcesy
14:00 lunch

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
TRENERÓW SZACHOWYCH, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

MATE – MYŚL I DZIAŁAJ SKUTECZNIE!
ZESTAW GIER WSPOMAGAJĄCYCH UCZENIE SIĘ
DLA KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE, ul. Projektowa 4
4 – 6 czerwca 2019


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i trenerów klubów szachowych do udziału w warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnego, modułowego, bezpłatnego oprogramowania wspierającego kompetencje poznawcze oraz szachowe uczniów.


Naturalna i atrakcyjna wizualnie forma gry online dla dzieci wspiera rozwój poznawczy i szachowy, umożliwiając lepsze uczenie się każdego z przedmiotów szkolnych. W grze zawarte są testy, pozwalające na diagnozę 6 kompetencji poznawczych i 6 kompetencji szachowych uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat. Trudność treningów jest automatycznie dopasowana do poziomu umiejętności uczniów ocenionego w testach. Treningi można łatwo wpleść w scenariusze lekcji przedmiotowych, ponieważ opierają się na kanwie klasycznego mitu o 12 pracach Herkulesa.

Korzyści dla szkół oraz nauczycieli:


Wszystkie szkoły podstawowe i instytucje szachowe, których przedstawiciele wezmą udział w warsztatach będą mogły bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z narzędzia i wszystkich jego nowych wersji przez cały czas jego funkcjonowania.


Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu, pozwalający dodatkowo na prowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z narzędzi MATE dla zespołów nauczycielskich w szkołach zainteresowanych korzystaniem z tego rozwiązania, które po obecnym etapie będzie stopniowo komercjalizowane.


Program warsztatów obejmuje:

 1. Cele i budowa gier MATE, rejestracja uczniów, panel nauczycieli – dr Robert Porzak, WSEI (10’)
 2. Stosowanie gier MATE w doskonaleniu kompetencji poznawczych przydatnych w dydaktyce i rozwoju umiejętności społecznych – dr Dariusz Zapała, KUL (10’)
 3. Stosowanie gier MATE w doskonaleniu kompetencji szachowych przydatnych w dydaktyce i rozwoju umiejętności społecznych – Międzynarodowy Mistrz Szachowy, dr Jan Przewoźnik, ZSB (10’ online)
 4. Scenariusze lekcji z wykorzystaniem zestawu gier MATE – dr Monika Baryła-Matejczuk, WSEI, (30’)

Zajęcia wg powyższego programu będą prowadzone 4 czerwca i powtórzone 5 i 6 czerwca.
Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie https://forms.gle/jgCRGw7MEwCzcSYw8
Pytania i inne informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 25.04.2018 w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbył  się I Międzynarodowy Kongres Edukacyjny: IT i Szachy, podczas którego eksperci projektu MATE: dr Jan Przewoźnik oraz dr Robert Porzak zaprezentowali  projekt MATE.  Wykładom i prezentacjom towarzyszył turniej szachowy,  w którym wzieło udział ponad 600 uczniów szkoł podstawowych. Wśród zaproszonych gości oraz  słuchaczy wystąpień kongresowych byli dyrektorzy departamentów kształcenia z MEN, kurator i dyrektorka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  z Województwa Podkarpackiego, dyrektorzy szkół i nauczyciele prowadzący szachy w szkołach, jak równeż Krzysztof Góra, wiceprezes PZSzach zajmujący się projektem Edukacja przez Szachy w Szkole.

W kontekście wielkiego projektu edukacyjnego wprowadzającego szachy w szkołach w różnych szkołach publicznych w Bogocie, wdrażanego dzięki współpracy pomiędzy Sekretarzem Edukacji w Bogocie, Fundacją "Bolivar Davivienda" oraz  "Ajedrez en el Aula" prowadzone przez Adrianę Salazar, Moises Betancort został zaproszony do wykorzystania narzędzia testowego opracowanego w ramach projektu MATE z udziałem 200 dzieci grających w szachy ze szkół w Bogocie.

Jednocześnie Moises Betancort wziął udział w konferencji "Szachy i poznanie", związanej z wprowadzeniem szachów do szkół w Bogocie, organizowanej przez Sekretarza Edukacji. 

Moises Betancort, członek zespołu MATE, przedstawił postęp w badaniach w dziedzinie szachów, poznania i neuronauki oraz zaprezentował narzędzie opracowane w naszym projekcie służące do pomiaru szachów, umiejętności poznawczych.

Pod koniec konferencji Moises Betancort  udzielił wywiadu lokalnym mediom (radio i prasa) które zostaną opublikowane w ciągu najbliższych tygodni.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/250045691770118/photos/a.259768924131128.56653.250045691770118/1646950508746289/?type=3&theater

 

news tests BOGOTA IV 2018

W dniach 20-21 czerwca odbył się 1szy turniej szachowy dla dzieci w ramach międzynarodowego projektu MATE

Organizatorem turnieju była Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Turniej został rozegrany w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund po 30 minut na zawodnika,  na kategorie V i IV, po 30 minut na zawodnika. Sędzią turnieju był Piotr Opolski. Do zawodów przystąpiło ponad 40 zawodników z całego województwa. Każdy z zawodników otrzymał dyplom, a najlepszym zostały wręczone puchary.

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4142/

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/z-zycia-wsei/turniej-szachowy

W dniach 26-27 czerwca 2018 roku zostało zrealizowane kolejne spotkanie międzynarodowe w ramach projektu MATE. Spotkanie zostało zorganizowane przez przedstawicieli Uniwersytetu Alicante, w historycznym budynku w centrum miasta. Partnerzy zdecydowali się na spotkanie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, aby przedyskutować wszystkie najważniejsze zadania, które umożliwią opracowanie gotowego narzędzia dla szkół przed początkiem nowego roku szkolnego 2018/2019.

Podczas spotkania poruszono wszystkie zagadnienia związane z realizacją projektu, zarówno te podsumowujące zrealizowane dotychczas prace, np. testowanie narzędzia i wyniki w poszczególnych krajach, ocena narzędzia przez nauczycieli, jak i kolejne zadania: opracowanie techniczne treningów ( w narzędziu ), uwagi partnerów dotyczące oprogramowania i jego funkcjonowania, jak również kwestie związane z zarządzaniem projektem, promocją i ewaluacja.

Uczestnicy spotkania: Manuel Lillo-Crespo, Rosario Ferrer Cascales, Natalia Albaladejo Blázquez, Manuel Fernández Alcántara, Miriam Sánchez-SanSegundo, Maria José Cabañero, Mar Forner, Juan Carlos Ivorra Bernabeu, Diana Gil, Luis Campos – chess trainer, Edgaras Ščiglinskas, Moisés Betancort, Lorena García, Monika Baryła-Matejczuk, Magda Janiak.

4th meeting Alicante

W dniach 30-31 stycznia 2018 miało miejsce 3cie spotkanie międzynarodowe w ramach projektu MATE czyli wielowymiarowy analityczny trening w edukacji.

Celem spotkania było omówienie zadań związanych z opracowaniem oprogramowania (narzędzia online) składającego się z części szachowej oraz poznawczej, jak również wspólnych zasad rekrutacji uczestników projektu: uczniów i uczennic, kadry dydaktycznej, szkół podstawowych w Polsce, w Hiszpanii, na Teneryfie oraz na Litwie.

Podczas 2 dni trwały dyskusje i ustalenia związane poszczególnymi elementami narzędzia takimi jak: baza danych, profile i uprawnienia użytkowników, sposoby rejestracji, grafika oraz atrakcyjność narzędzia dla uczniów i uczennic szkół podstawowch. W trakcie spotkania zostały również omówione pozostałe ważne zadania takie jak: zarządzanie projektem, ewaluacja i promocja, kolejne etapy prac tj. warsztaty dla kadry dydaktycznej wprowadzające do testowania narzędza czy też treningi szachowe i poznawcze - drugi element narzędzia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji partnerskich oraz trenerzy szachowi z Litwy. Podsumowaniem spotkania była wizyta w szkole szachowe Gaja w Kownie.

 

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w dniach 7 i 8 września na Uniwersytecie La Laguna, na Teneryfie (Hiszpania).

Podczas spotkania partnerzy dyskutowali o najważniejszych działaniach związanych z każdym produktem tworzonym w ramach projektu oraz zadaniami związanymi z zarządzaniem.

Pierwszego dnia poruszane były tematy związanie z:

- zarządzaniem jakością oraz ewaluacją projektu ( VMU Litwa dr Judita Kasperiuniene);

- podsumowanie prac w ramach zadania O1 – prezentacja wyników fazy badawczej, podsumowanie testów oraz udziału dzieci w badaniach, prezentacja prac nad doborem bodźców, które będą wykorzystane w kolejnym etapie projektu (WSEI: Dr Robert Porzak, Dr Monika Baryła-Matejczuk)

- Zespół ULL (dr Moisés Bethancort, dr Ramón Aciego i Lorena García) zaprezentował wstępne założenia związane z rekrutacją szkół, nauczycieli oraz uczniów do testowej fazy projektu oraz  zaprezentował innowacyjne formy edukacji szachowej realizowane przez Dr Lorenę Garcia na Teneryfie.

Ostatnim elementem spotkania w  dniu pierwszym był udział w spotkaniu the School Council of Canarias, zajmującej się wspieraniem działań edukacyjnych na wyspie oraz  doradctwem dla  administracji publicznej zajmującej sie edukacją.  W czasie spotkania  zespół projektowy przedstawił główne założenia MATE, następnie  uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat korzyści wynikającej z gry w szachy na podstawie projektu Dr Loreny Garcia oraz wykładu na temat innowacyjnych form nauczania matematyki przeprowadzonego przez  prof. Luis Balbuena.

W drugim dniu spotkania poruszone zostały kwestie:

 - narzędzia/oprogramowania  zestawów testów szachowych i poznawczych ( VMU Litwa dr Judita Kasperiuniene);

- upowszechnianie rezultatów projektu oraz prezentacja przyszłych działań w ramach zadania O3 – opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli (zespół UA: dr Manuel Fernandez i dr Mª José Cabañero)

Ostatnią prezentację przedstawiła Magda Janiak (WSEI) – koordynator projektu, podsumowując realizację wszystkich zadań administracyjnych oraz raportowania.

Autorzy: Manuel Fernández i Mª José Cabañero

2nd meetings

W dniach 6-7 grudnia 2016 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się międzynarodowe spotkanie otwierające realizację projektu MATE.

 Celem spotkania była m.in. dyskusja nad organizacją realizacji projektu, kształtu jego rezultatów oraz zapoznanie się zespołu projektowego. Językiem roboczym spotkania był j. angielski.

 1. Zapoznanie Zespołu

Na spotkaniu byli przedstawiciele wszystkich partnerów z międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt:

 • Universidad de la Laguna (Teneryfa) - reprezentował dr Moisés Betancort;
 • Universidad de Alicante (Hiszpania) - był reprezentowany przez Manuela Fernández i Miriam Sánchez-SanSegundo;
 • Vytauto Didziojo Universitetas (Litwa) – był reprezentowany przez Juditę Kasperiūnienė i Edgaras Ščiglinskas;
 • Instytucję goszczącą Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie reprezentowali: dr Robert Porzak, dr Jan Przewoźnik, dr Monika Baryła-Matejczuk, Marcin Wielgolaski i Wioletta Ozga.

Spotkanie z ramienia WSEI otworzył Marcin Wielgolaski. Oficjalnie przywitał obecnych a także przedstawił prezentację dotyczącą doświadczenia i potencjału WSEI.   

Kolejnym elementem spotkania była prowadzona przez Marcina Wielgolaskiego sesja dotycząca zarządzania w projekcie MATE. Na sesję składały się prezentację dot. zasad finansowania i dokumentowania kosztów, podziału ról partnerów w projekcie oraz zapoznanie z zasadami upowszechniania rezultatów projektu.

WSEI introduction and potential ENG 06.12.2016

MATE_Financial and Contractual Rules

Dissemination_2016_1

kick-off meeting-partner cooperation1

 1. Praca koncepcyjna!

Na spotkaniu poruszane i dyskutowane były pierwsze koncepcje ostatecznego kształtu rezultatów pracy intelektualnej zaplanowanych do wytworzenia w ramach MATE.  

Robert presetation 1

 

Dr Robert Porzak w swoich prezentacjach poruszył problematykę tworzenia treningu dla dzieci oraz powiązanego z nim wytworzeniem podręcznika dla nauczycieli.

Methodological handbook for teachers

Content of training for pupils

Software for testing and training

Dr Monika Baryła- Matejczuk przestawiła prezentację dot. warsztatów dla nauczycieli.

Monika Baryła kick-off meeting-workshops for teachers 

 

 1. Inspiracje

Ekspert WSEI dr. J. Przewoźnik prezentował dorobek polskiej strony – projekt MAT który stał się inspiracją dla realizacji projektu MATE.  

JP MAT presentation 1

 

JP MAT presentation 2

 

Mat_Project

MATE - assumptions

 

Olbrzymią wartością dodaną spotkania był prezentacja perspektyw partnerów z Hiszpanii, Teneryfy i Litwy na realizację zadań w projekcie MATE.

Miriam Manuel presetation 1

 

Miriam i Manuel( Hiszpania) zaprezentowali swoją pracę nad baterią testów neuropsycholohicznych - Computerized Infant Neuropsychological Assessment Battery.

2014 Fasfous Arabic version of BENCI (1) (1)2014 Fasfous Arabic version of BENCI (1) (1)

Moises Presentation 1

 

Dr Moises Betancort zaprezentował dorobek ULL  w zakresie pracy z dziećmi w zakresie trenningu szachowego. Zespół z Litwy zaprezentował swój dorobek w zakresie komputerowych  testów poznawczych ( Tower of London ).

 1. Część praktyczna

Istotnym elementem programu spotkania była wizyta studyjna w laboratoriach Psychologii Eksperymentalnej WSEI. Wizyta umożliwiła zapoznanie z sprzętem i procedurami  badawczymi wykorzystywanym na pierwszym etapie projektu. Prowadził Robert Porzak.

Robert LAB practical demontration

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach projektu MATE.

3 letnia praca ekspertów z Polski, Hiszpanii oraz Litwy zaowocowała powstaniem narzędzia online – dostępnego we wszystkich językach partnerstwa. Narzędzie (gra online) została przetestowana przez grupę około 1000 uczniów z 3 krajów. Podczas realizacji realizacji projektu z narzędzia skorzystało łącznie podan 3000 uczniów oraz 95 nauczycieli z 3 krajów. Dodatkowo w projekcie wzięła udział testowa grupa uczniów grających w szachy ze szkół podstawowych w Bogocie (Kolumbia).

Podręczniki oraz zestaw materiałów dodatkowych – przewodników oraz scenariuszy wspierających pracę nauczycieli są dostępne na stronie projektu: http://www.mchess.eu/index.php/pl/ w zakładce „Zasoby”

Wniosek o przyznanie dostępu do narzędzia można pobrać tutaj:

http://www.mchess.eu/index.php/pl/contact-us-2.html

W ostatnim miesiącu realizacji projektu Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zorganizowała konferencję podsumowującą 3 letnią pracę ekspertów z Polski, Hiszpanii i Litwy. Konferencja połączona była z warsztatami komputerowymi dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem narzędzia w kolejnym roku szkolnym 2019-2020. W spotkaniu udział wzięli: Władze Uczelni, przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin dyrekcje oraz kadra pedagogiczna szkół podstawowych z terenu Lublina oraz okolic.

 

IMG 8627 1

 

IMG 8632 1

 

IMG 8647 1

 

IMG 8662 1

 

IMG 8647 1

 

IMG 8687 1